Informacja na temat COVID-19 od kancelarii Bellas & Wachowski

Pozwy Wypadkowe w Chicago – kto, kogo i kiedy może pozwać do sądu w związku z różnego typu wypadkami

Published on October 31st, 2019

Problem wypadków różnego rodzaju jest bardzo powszechny, więc nieuchronnie nasuwa się pytanie o to, kto, kogo i kiedy może pozwać do sądu właśnie w związku z różnego typu wypadkami.

Problem jest szeroki, dlatego zostanie zarysowany ogólnie i od razu przypominamy, że jeśli po lekturze tego artykułu pewne wątpliwości pozostaną nierozwiązane, warto skontaktować się z prawnikiem.

  1. Czy pozew mogą złożyć osoby bez uregulowanego statusu imigracyjnego, w tym nielegalni imigranci?
   Tak, zawsze. Amerykańskie prawo nie czyni żadnych wyjątków i nie ogranicza grona osób mających zdolność prawną w przypadku spraw wypadkowych do grupy obywateli USA. Jest to tym ważniejsze, że niektóre statystyki wskazują na to, że co druga z ofiar śmiertelnych wypadów nie ma obywatelstwa USA.

  2. Jakie przepisy dają prawo oskarżania w sprawach wypadkowych? Podstawowym aktem, który reguluje prawa mieszkańców USA, jest Konstytucja. Jej zapisy są dość ogólne, ale gwarantują wszystkim prawo do sądu. Dodatkowo kilka poprawek precyzuje, że prawo jest takie samo nie tylko dla obywateli, ale także dla nierezydentów.

  3. Czy sprawa, której stroną jest imigrant, wygląda inaczej?
   Stronie przeciwnej przysługuje w większości spraw prawo do uzyskania informacji o oponencie, zatem jest też możliwe, że informacja o statusie imigracyjnym zostanie ujawniona. Adwokat jednak powinien zrobić wszystko, aby informacje prywatne pozostały nieujawnione, a następnie, jeśli informacja zostanie przekazana, aby ograniczyć jej wykorzystanie. Co do samego przebiegu jednak wszystkie zasady prowadzenia rozpraw sądowych pozostają niezmienne.

   Zobacz więcej takich filmików z moim udziałem tutaj>

   Adwokat Piotr Wachowski pomoże Ci w sprawach o Pozwy Wypadkowe w Chicago i okolicach.  Nasza Kancelaria pomoże Ci odzyskać należne pieniądze

  4. Czy informacja o statusie imigracyjnym może zostać wykorzystana przeciwko imigrantowi?
   Nie można tego wykluczyć, natomiast można się przed tym chronić. Z pewnością nie można grozić ani szantażować imigranta np. podaniem informacji o jego statusie do Urzędu Imigracyjnego. Ewentualne naciski będą wywierane wyłącznie zakulisowo, stąd tak ważne jest, aby skorzystać ze wsparcia, który zapobiegnie podaniu informacji o statusie imigracyjnym.

  5. Czy status imigracyjny może mieć wpływ na orzeczenie sądu?
   W żadnym wypadku. Prawo jest takie samo dla wszystkich i sąd nie może wykorzystać informacji o statusie imigracyjnym ani na korzyść, ani na niekorzyść którejkolwiek ze stron.

  6. Kto ocenia, czy informacja o statusie imigracyjnym jest istotna dla sprawy?
   Ze swojej strony oceniają cheap wholesale adwokaci, dla których wywodów logicznych może to być informacja pomocna i z tego względu proszą o jej ujawnienia, albo wnoszą o nieujawnianie, natomiast dylemat ten rozstrzyga niezawisły sąd, który waży, czy ujawnienie informacji o statusie imigracyjnym ma znaczenie dla sprawy, a także, czy ujawnienie tej informacji nie niesie ze sobą nadmiernie szkodliwych konsekwencji dla imigranta. Niemniej możliwe jest przekazanie tej informacji nawet ławnikom, przy czym dzieje się to niezwykle rzadko i zwykle tylko wtedy, kiedy wydany jest już nakaz deportacji, choć i wtedy ujawnienie delikatnej informacji nie jest pewne.

  7. Jak sędziowie postrzegają nielegalnych imigrantów – czy status imigracyjny może wpływać na wydawany wyrok? Mimo uregulowanych zarysów prawnych sędzia jest tylko człowiekiem o ugruntowanych poglądach. Choć każdy sąd ma obowiązek trzymać się litery prawa i zgodnie z nią ferować wyroki prawo pozostawia też pewną swobodę interpretacyjną. Mimo wszystko w wielu hrabstwach, w których imigrantów – legalnych i nielegalnych – jest sporo, ksenofobia jest trochę mniejsza a sędziowie bardziej przychylni.

  8. Kogo można pozwać w sprawach wypadkowych? Niezależnie od statusu imigracyjnego każdy ma takie samo prawo do zależenia sprawy w sądzie, pozywając osobę lub podmiot odpowiedzialny za szkody. Może to być pracodawca, właściciel nieruchomości lub jej zarządca, sprawca wypadku samochodowego albo mechanik, który popełnił błąd – oskarżyć można każdego, kogo działania lub ich zaniechanie doprowadziły do wypadku. Warto przy tym skonsultować się z prawnikiem, ponieważ sprawa nie zawsze jest oczywista i czasem pozew mógłby trafić w próżnię.

   Dlaczego ważny jest wybór najlepszego adwokata?

   W sprawach wypadkowych jest taka część jak

   Dobry adwokat potrafi oszacować wartość i znaczenie każdej informacji, a ponieważ absolutnie wykluczone jest mówienie nieprawdy, należy znaleźć sposób na ochronę pewnych informacji. Nie chodzi tu jedynie o status imigracyjny, choć ten faktycznie ma olbrzymie znaczenie, ale także o inne informacje, których ujawnienie mogłoby być źródłem dyskomfortu albo dolegliwości dla którejś ze stron. Adwokat stoi tutaj na straży nie tylko prawa, ale i interesów klienta, dbając o to, aby nic, co dzieje się w czasie procesu, nie mogło długofalowo obciążać klienta.

 1. Jak można pomóc adwokatowi? Przede wszystkim adwokat jest osobą, której należy opowiedzieć prawdę: całą i wyłącznie, jak pod przysięgą, mimo że te rozmowy pod przysięgą się nie odbywają. Dopiero mając pełny obraz sytuacji, adwokat może przygotować właściwie pozew, używając niezbędnych informacji i chroniąc klienta przed atakami przypuszczanymi przez adwersarzy. Ważne jest więc nie tylko to, aby wybrać najlepszego adwokata, ale także to, aby z nim ściśle współpracować. Nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu na tej stronie wszystkich potrzebnych Wam informacji. Prosimy o jak najszybszy kontakt z kancelarią Bellas & Wachowski, by zasięgnąć porady u doświadczonego adwokata. Zareagujemy szybko i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by Państwu pomóc. Szybki kontakt

Back to News

Skontaktuj się z nami

  Opinie naszych klientów

  powered by BirdEye

  Skontaktuj się z nami

   Park Ridge

    

   15 N Northwest Hwy
   Park Ridge, IL 60068

   Zadzwoń do nas już dziś!

   866-316-4555