fbpx

Odszkodowanie pracownicze

Czym jest odszkodowanie pracownicze?

Odszkodowanie pracownicze jest systemem odszkodowań zapewnionych przez prawo pracownikom z obrażeniami lub schorzeniami związanymi z pracą. Te odszkodowania wypłacane są niezależnie od winy. Każdy Stan ma własne prawo stanowiące o odszkodowaniach pracowniczych. Prawo takie weszło w Stanie Illinois w 1912 roku.

Którzy pracownicy są ubezpieczeni prawnie?

Prawie każdy poszkodowany zatrudniony pracownik, który ulegnie obrażeniom, a którego miejsce pracy znajduje się w Stanie Illinois, jest prawnie ubezpieczony. Ci pracownicy są ubezpieczeni od chwili rozpoczęcia stosunku pracy.

Które obrażenia lub schorzenia są ubezpieczone prawnie?

W większości przypadków prawo pokrywa odszkodowanie za powstałe obrażenia, częściowo lub w całości spowodowane pracą pracownika.
Pracownik poszkodowany powtarzający czynność jedną częścią ciała jest tak samo ubezpieczony, jak osoba po wylewie, ataku serca czy inny problem fizjologiczny związany z pracą.

Pracownik z wcześniejszym schorzeniem może otrzymać odszkodowanie jeśli wykaże, że schorzenie uległo pogorszeniu poprzez pracę.

Obrażenia odniesione w programach rekreacyjnych sponsorowanych przez pracodawcę (np. spartakiady, przyjęcia, pikniki) nie podlegają ubezpieczeniu, chyba że pracodawca wydał pracownikowi polecenie służbowe do wzięcia w nich udziału. Obrażenia powstałe podczas udziału pacjenta w programie odwyku narkotykowego lub alkoholowego nie podlegają ubezpieczeniu.

Jakiego rodzaju ubezpieczenie jest zapewnione?

Prawo zapewnia następujące kategorie odszkodowań, które zostaną przedstawione w późniejszych rozdziałach:
 • Opieka lekarska konieczna do wyleczenia pracownika z efektów obrażeń lub przyniesienia mu ulgi;
 • Odszkodowanie za tymczasową pełną niepełnosprawność (TTD) przysługuje, kiedy pracownik nie chodzi do pracy i podlega rekonwalescencji;
 • Odszkodowanie za tymczasową częściową niepełnosprawność (TPD) przysługuje, kiedy pracownik podlega rekonwalescencji, lecz wykonuje lekką pracę;
 • Rehabilitacja zawodowa/zwrot kosztów utrzymania zostaną zapewnione poszkodowanemu pracownikowi, który bierze udział w pracowniczym programie rehabilitacyjnym;
 • Odszkodowanie za stałą częściową niepełnosprawność (PPD) przysługuje pracownikowi na stałe niepełnosprawnemu lub oszpeconemu, który jednak może pracować;
 • Odszkodowanie za stałą całkowitą niepełnosprawność (PTD) przysługuje pracownikowi, który na stałe pozostaje niezdolny do pracy;
 • Odszkodowanie dla członków rodziny w przypadku śmierci pracownika.

Czy odszkodowanie pracownicze uważa się za przychód?

Nie. Odszkodowanie pracownicze nie podlega opodatkowaniu wedle prawa stanowego lub federalnego i nie musi być zgłaszane w deklaracji podatkowej.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Wedle prawa pracodawca jest odpowiedzialny za odszkodowanie dla pracowników. Większość pracodawców wykupuje komercyjne ubezpieczenie pracownicze dla pracowników, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pracownikom odszkodowanie za pracodawcę. Pracownik nie musi płacić za żadną składkę odszkodowania pracowniczego lub inną jego część. Inni pracodawcy uzyskują zgodę Stanu na ubezpieczenie we własnym zakresie.

Aby zidentyfikować stronę odpowiedzialną za wypłacenie odszkodowania, pracownik może sprawdzić informator pracodawcy w miejscu pracy, odwiedzić stronę internetową Komisji lub skontaktować się z Komisyjnym Oddziałem Zgodności Ubezpieczeniowej (inscompquestions.wcc@illinois.gov; linia bezpłatna 866/352-3033).

Czego prawo wymaga od pracodawców?

Pracodawcy zobowiązani są do:
 • Założenia ubezpieczenia pracowniczego lub uzyskania zgody na ubezpieczenie we własnym zakresie;
 • Umieszczenia na każdym stanowisku pracy informatora wyjaśniającego prawa pracownika w świetle Ustawy o Ubezpieczeniu Pracowniczym oraz wyszczególniającego ubezpieczyciela, numer polisy, informacje kontaktowe, itp.;
 • Dokumentowania obrażeń związanych z pracą i raportowania Komisji o wypadkach skutkujących utratą trzech lub więcej dni roboczych;
 • NIE obligowania pracownika do opłacania jakiejkolwiek części składek ubezpieczenia pracowniczego lub odszkodowania;
 • NIE szantażowania, zwalniania, odmawiania przyjęcia do pracy lub dyskryminowania w jakikolwiek inny sposób pracownika za wykonywanie swoich czynności prawnych.
 • W przypadku obrażeń zaistniałych w wyniku wypadku przy pracy zasługują Państwo na rekompensatę za poniesione koszty leczenia, utraconą płacę, ból i cierpienie. Nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło z Państwa winy, pod warunkiem, że wydarzył się on w czasie pracy. W świetle prawa większość pracodawców musi być ubezpieczona oraz musi przekazać Państu wszystkie potrzebne formularze na Wasze życzenie.

Tymczasem proces wiodący do otrzymania zasiłku i odszkodowania bywa skomplikowany a ubezpieczalnie znane są z wynajdywania wszelkich sposobów by uniknąć wypłacenia odszkodowań. W większości przypadków ubezpieczalnie muszą zostać zmuszone do ich wypłacenia. Tymczasem z adwokatami kancelarii Bellas & Wachowski – Attorneys at Law u swego boku nie muszą się Państwo marwić nieuzyskaniem przysługującego im odszkodowania. Oferujemy bezpłatne konsultacje a honoraria pobierane są tylko i wyłącznie wtedy, gdy Państwo otrzymają należne im pieniądze.

Zasiłek Pracowniczy w Illinois

Prawo stanu Illinois, w porównianiu z innymi stanami, sprzyja pracownikom. Pokrywa wszystko: od stałych urazów (zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka) po urazy osłabiające kręgosłup i plecy. Większość pracowników otrzyma potrzebne im pieniądze jeśli postąpią według wymogów ubepieczalni. Nasi prawnicy w tym Państwu pomogą.

W wielu przypadkach zasiłek pracowniczy i odszkodowanie mogą nadejść z innych, niż praca, żródeł. Jeśli winnym za wypadek jest nie tylko pracodawca, a na przykład podwykonawca lub generalny wykonawca, wówczas mogą Państwo założyc osobną sprawę roszczeniową. Więcej na ten temat przeczytać można w części mówiącej o wypadkach budowlanych.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review