fbpx

Zakup wedle umowy

Kiedy trudno jest pożyczyć pieniądze na sfinansowanie kupna domu lub jest to drogie przedsięwzięcie, często stosuje się sprzedaż ratalną ziemi. W takiej umowie sprzedający otrzymuje jedynie część sumy umówionej pomiędzy sprzedającym a kupującym zanim przeniesie własność na kupującego. Kupujący dokonuje wpłaty z góry na sumę ustaloną pomiędzy nim a sprzedającym, a następnie dokonuje okresowych wpłat (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) sprzedającemu zamiast instytucji kredytowej.

Umowa będzie wymagała od kupującego zapłacenia reszty ceny zakupu wraz z odsetkami przez ustaloną liczbę lat. Przeważnie kupującemu wolno wprowadzić się do domu w chwili podpisania umowy. Jeśli kupujący nie dokona koniecznych wpłat, sprzedający zazwyczaj może zatrzymać całą sumę wpłaconych pieniędzy i eksmitować kupującego z domu. W zależności od stanu, kupującego mogą chronić pewne prawa.

Podczas kiedy kupujący zazwyczaj jest uprawniony do zajęcia domu, prawny tytuł własności nie zostaje przeniesiony na niego dopóki nie dokonano wszystkich wpłat w okresie określonym w umowie. Innymi słowy kupujący zatrzymuje akt własności domu jako gwarancję otrzymania wszystkich wpłat od kupującego. Zarówno sprzedający, jak i kupujący powinni z rozwagą przystać na umowę sprzedaży ratalnej. Każdemu z nich będzie w korzystny sposób doradzał własny adwokat.

Na przykład, dom będzie podupadać, kupujący może nie dbać o teren, a wtedy może on przestać dokonywać wpłat i porzucić nieruchomość. Nawet, jeśli sprzedający powróci do władania domem, jego wartość może być znacznie niższa od tej, za którą go pierwotnie sprzedano. Z drugiej strony kupujący musi się ubiegać o status aktu własności, który ma otrzymać na koniec okresu umowy. Kupujący powinien nalegać na zapewnienie w umowie zakazania sprzedającemu dokonania jakiejkolwiek innej transakcji mogącej mieć wpływ na akt własności domu. W dobrze sporządzonych umowach sprzedaży ratalnej zazwyczaj istnieje zabezpieczenie wymagające od sprzedającego podpisania aktu notarialnego w chwili podpisania umowy. Akt ten przeniesie własność na kupującego, lecz kupujący nie otrzymuje aktu notarialnego. Ten akt pozostaje raczej w posiadaniu strony trzeciej, powiernika, i zostanie doręczony kupującemu tylko wtedy, kiedy dokona on wszelkich płatności zgodnie z umową. W ten sposób kupujący jest chroniony w przypadku, jeśli sprzedający by zmarł lub okazał się niezdolny do czynności prawnych przed ostateczną wpłatą w ramach umowy.

Ponieważ umowa sprzedaży ratalnej bierze pod uwagę ciągły stosunek handlowy sprzedającego i kupującego przez daną liczbę lat, jest ona zazwyczaj bardziej skomplikowana niż typowa krótkoterminowa umowa sprzedaży nieruchomości. Dlatego też prawnicy każdej ze stron powinni ja dokładnie przeanalizować. Nawet, jeśli prawa gwarantowane przez umowę podlegają egzekucji w przypadku problemu, wtedy czas, wydatki i pogorszenie postępowania egzekucyjnego mogą być znaczne. Twój prawnik doradzi Ci i wytłumaczy konsekwencje podpisania takiej umowy.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review