fbpx

Zgłaszanie sprawy do Komisji

Jak zgłasza się sprawę do Komisji?

Pracownik musi przedłożyć trzy kopie Wniosku o Zaspokojenie Roszczenia (Application for Adjustment of Claim) wraz z Aktem Doręczenia Sądowego (Proof of Service) stwierdzającego, że kopia wniosku została przesłana pracodawcy. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub osobiście w każdej placówce Komisji.

Za formularze i zgłoszenie szkody nie pobiera się opłat.

Jakie są terminy na złożenie wniosku?

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik, który nie zgłosi sprawy w odpowiednim czasie, traci prawo do przyszłych odszkodowań. W większości przypadków pracownik musi zgłosić sprawę albo w trzy lata po wypadku, śmierci lub okaleczeniu przez chorobę zawodową, albo w dwa lata po uiszczeniu ostatniej należności za leczenie okresowej pełnej niepełnosprawności (TTD).

Niektóre sprawy mają różne terminy:

Wystawienie na działanie azbestu: w ciągu 25 lat po ostatnim zdarzeniu.

Śmierć: w ciągu trzech lat od śmierci, w dwa lata po ostatnim odszkodowaniu w ramach Ustawy o Odszkodowaniach Pracowniczych lub w trzy lata od ostatniego odszkodowania w ramach Ustawy o Chorobach Zawodowych.

Choroba zawodowa: w większości przypadków nie wypłaca się odszkodowań, chyba że choroba zawodowa jest przyczyną niepełnosprawności w czasie dwóch lat od ostatniego wystawienia na szkodliwe działanie. Aby otrzymać odszkodowanie za boreliozę lub choroby spowodowane wdychaniem pyłu krzemionkowego lub azbestowego niepełnosprawność musi wystąpić w ciągu trzech lat od ostatniego wystawienia na szkodliwe działanie.

Zapalenie płuc: wniosek należy złożyć w 5 lat po chorobie lub ostatnim opłaceniu świadczeń lekarskich.

Wystawienie na działanie promieniowania: wniosek należy złożyć w 25 lat po ostatnim wystawieniu na szkodliwe działanie.

Ile adwokaci żądają za swoje usługi?

Prawo ogranicza honorarium adwokatów:

 1. Adwokat nie powinien żądać prowizji od opłat, które pracodawca uiścił o czasie i we właściwy sposób za świadczenia medyczne, okresową pełną niepełnosprawność (TTD) oraz wszystkie inne rekompensaty.
 2. Wynagrodzenie adwokata jest ograniczone do 20% uzyskanej rekompensaty, do 20% z 364 tygodni maksymalnego odszkodowania za TTD, chyba że odbędzie się rozprawa i Komisja przyzna dodatkowe odszkodowanie.
 3. Jeśli pracodawca przedłożył pracownikowi pisemną ofertę, adwokat może jedynie policzyć honorarium od sumy otrzymanej w ramach tej oferty. W tym przypadku może ono przekraczać 20% dodatkowej sumy odszkodowania.
 4. Honorarium adwokata musi być określone na formularzu Umowy o Zastępstwo Prawne (Attorney Representation Agreement) podpisanym przez pracownika (lub krewnych w przypadku śmierci pracownika), a następnie zatwierdzone przez Komisję.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review