fbpx

Najczęściej Zadawane Pytania O O Bezprawnie Spowodowanej Śmierci

Pyt. Kto Może Wnieść Pozew O Bezprawne Spowodowanie Śmierci?

Odp. Ogólnie rzecz biorąc, małżonek, dziecko i/lub dziecko zmarłego może złożyć pozew o bezprawne powodowanie śmierci bliskiego. Każdy stan ma ustanowione szczegółowe ustawy o tym, kto może założyć taką sprawę.

Pyt. Jak Szybko Po Śmierci Można Wnieść Pozew?

Odp. Statut ograniczeń w stanie, w którym doszło do wypadku śmiertelnego, ustali ostateczną datę wniesienia pozwu. Wymogi zakładania takich spraw mogą być różne w zależności od sytuacji. Na przykład, dopuszczalny czas jest o wiele krótszy, niż kiedy pozew wnoszony jest przeciwko agencjom rządowym.

Pyt. Jak Ważna Jest Rozmowa Z Adwokatem?

Odp. Ponieważ prawa regulujące są skomplikowane i mylące, niezwykle ważna jest współpraca z kancelarią adwokacką, która nie tylko ma wiedzę o prawie podstawowym, lecz również bada możliwości uzyskania odszkodowania w Twojej sprawie.

Pyt. Co Zawiera Się W Pozwie O Bezprawne Spowodowanie Śmierci?

Odp. Bezprawne spowodowanie śmierci zakłada, że poszkodowany poniósł śmierć wskutek zaniedbania lub bezprawnego działania oskarżonego oraz że utrzymankom lub spadkobiercom przysługuje odszkodowanie finansowe, jako wynik postępowania oskarżonego.

Pyt. Jakiego Odszkodowania Członek Rodziny Może Dochodzić W Sprawie O Bezprawne Spowodowanie Śmierci?

Odp. Istnieją trzy rodzaje odszkodowań dla osób wnoszących pozew o bezprawne spowodowanie śmierci ich bliskich. Istnieje odszkodowanie materialne oparte o sprawę prowadzoną przez Twojego adwokata, czyli o utratę wynagrodzenia i świadczeń wskutek śmierci poszkodowanego. Istnieją także straty niematerialne, w których zawierają się utrata miłości, partnerstwa, uczucia i opieki. Trzeci rodzaj odszkodowania – odszkodowanie o charakterze karnym – niekiedy przyznawany jest bliskim zmarłego, kiedy sąd pragnie ukarać oskarżonego za celowe i, w niektórych przypadkach wyjątkowo oburzające, umyślne i zamierzone postępowanie, chcąc dać innym przesłanie, że taka sytuacja nie powinna powtórzyć się nigdy więcej.

Pyt. Jak Sędziowie I Przysięgli Ustalają Wartość Strat Materialnych?

Odp. Straty materialne szacuje się na podstawie przedstawionych faktów, takich jak pochówek, pogrzeb oraz wydatków na opiekę lekarską w następstwie śmierci poszkodowanego oraz wyliczeń, ile zmarły mógłby zarobić i zgromadzić pieniędzy w życiu normalnej długości. Nierzadko są to bardzo skomplikowane obliczenia. Sądy biorą pod uwagę wiek zmarłego, jego stan zdrowia przed wypadkiem, jego zdolność zarobkową oraz perspektywy zarobkowe w chwili śmierci. Będą próbowały ustalić, jaki rodzaj pomocy i świadczeń zapewniłby rodzinie, wiek i potrzeby dzieci oraz wiele innych czynników, w tym majątek, który mógłby zgromadzić podczas życia normalnej długości. Ważne dla prawnika rodziny zmarłego jest zbudowanie sprawy na sprawdzalnych stratach materialnych rodziny – często z pomocą biegłych.

Pyt. Jak Sędziowie I Przysięgli Ustalają Wartość Strat Niematerialnych?

Odp. Straty poniesione po zdarzeniu bezprawnym spowodowaniu śmierci są nie do obliczenia, jednak sądy próbują ustalić sumę, która byłaby zadośćuczynieniem dla rodziny za jej tragedię. Potrzeba będzie umiejętności i wysiłku, aby pomóc sądowi zrozumieć rozpacz spowodowaną bezprawnym spowodowaniem śmierci. Istnieje wiele zmiennych w procesie ustalania wartości odszkodowania, a ważne jest, aby adwokat zbudował solidną sprawę o poniesione straty niematerialne – Twoja strata partnerstwa, opieki, miłości i uczucia oraz stres emocjonalny, ból i cierpienie, doświadczane trudności.

Pyt. Czy Rozważania Sądu Są Inne W Sprawach, W Których Chodzi O Śmierć Dziecka?

Odp. W sprawie o spowodowanie śmierci dziecka Twój adwokat będzie uciekał się do wszelkich możliwych środków, aby pokazać sądowi, co śmierć dziecka oznacza dla rodziny w kategoriach utraty partnerstwa, miłości i uczucia.

Pyt. Jaka Jest Różnica Pomiędzy Procesami Cywilnymi A Karnymi W Kontekście Śmierci?

Odp. Nawet, jeśli sprawcy nie skazano w sądzie karnym, standardy udowadniania winy są inne w sądzie cywilnym – tam gdzie składa się pozwy o bezprawne spowodowanie śmierci. Dobry przykładem jest sprawa O.J. Simpsona, w której 3 października 1995 roku oczyszczono go z zarzutów w procesie karnym, w którym był oskarżony o zamordowanie żony i jej przyjaciela. Później został pozwany przez rodziny ofiar w sądzie cywilnym, który 4 lutego 1997 roku przyznał rodzinom Nicole Brown Simpson i Rona Goldmana 33,5 milionów dolarów odszkodowania.

Pyt. Czy Mogę Wnieść Pozew O Bezprawne Spowodowanie Śmierci, Jeśli Zmarła Nigdy Nie Pracowała, Na Przykład Była Matką Zajmującą Się Domem?

Odp. Tak. „Wartość” zmarłej w kontekście odszkodowania w sprawie o bezprawne spowodowanie śmierci mierzy się w kategoriach materialnych i niematerialnych. Jeśli umrze opiekun, rodzina cierpi z powodu utraty opieki, którą można policzyć w kategoriach materialnych, ponieważ tera brakuje tychże świadczeń. Może natomiast także istnieć wielka niematerialna strata miłości, opieki, uczucia i partnerstwa.

Pyt. Jak Długo Trwa Proces O Bezprawne Spowodowanie Śmierci?

Odp. Niełatwo to przewidzieć, ponieważ w grę wchodzi wiele czynników. Możemy jednak powiedzieć, że nasza kancelaria traktuje sprawy o bezprawne spowodowanie śmierci jako najwyższy priorytet i pragnie je zakończyć tak szybko i w tak ludzki sposób, jak to możliwe, tak abyś otrzymał odszkodowanie i mógł dalej prowadzić życie po tym wydarzeniu.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review