fbpx

Odszkodowanie za Okresową Pełną Niepełnosprawność (TTD)

Czym jest okresowa pełna niepełnosprawność (TTD)?

TTD jest okresem, w którym poszkodowany pracownik jest albo niezdolny do powrotu do pracy, według wskazań swojego lekarza, albo przydzielono go do pracy lekkiej, podczas której pracodawca nie potrafi mu jednak zapewnić zakwaterowania. Pracodawca wypłaca odszkodowanie TTD poszkodowanemu pracownikowi aż wróci on do pracy lub zakończy rekonwalescencję.

Jak oblicza się odszkodowanie TTD?

Odszkodowanie TTD to dwie trzecie (66 2/3%) przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia pracownika, poddane ograniczeniom minimalnym i maksymalnym. Minimalne i maksymalne stawki są do wglądu w placówkach Komisji i na stronie (www.iwcc.il.gov/benefits.htm).

Jak oblicza się przeciętne tygodniowe wynagrodzenie (PTW) pracownika?

Obliczanie PTW może być skomplikowane i będzie zależało od uwarunkowań każdej sprawy. W ujęciu ogólnym zastosowanie mają następujące zasady.

PTW oparte jest na wynagrodzeniu brutto (nie opodatkowane) pracownika przez 52 tygodnie przed datą wypadku lub wystawienia na szkodliwe działanie.

Jeśli pracownik był zatrudniony w więcej niż jednym miejscu w chwili wypadku, PTW może być sumą kombinacji przychodów z tych działalności, jeśli pracodawca wiedział o nich w chwili wypadku pracownika.

Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 52 tygodnie, PTW oblicza się na podstawie liczby tygodni rzeczywistego zatrudnienia dla danego pracodawcy.

Jeśli pracownik pracował dla pracodawcy jedynie przez krótki czas lub na umowę zlecenie, Komisja może wziąć pod uwagę całoroczne zarobki innej osoby zatrudnionej dla tego pracodawcy na tych samych zasadach.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zazwyczaj nie są brane pod uwagę przy obliczaniu PTW dla wniosku w ramach Ustawy o Odszkodowaniach Pracowniczych, chyba że nadgodziny były w ramach normalnego porządku pracy.

Nadgodziny wliczane są w sprawach objętych Ustawą o Chorobach Zawodowych.

Jeśli zaistnieje wniosek o zaspokojenie roszczeń, odszkodowania TTD przysługują ochotniczej straży pożarnej, policji i obronie cywilnej lub stażystom w oparciu o PTW uzyskiwane w ramach umowy o pracę.

Jakie jest minimalne odszkodowanie TTD?

Odszkodowanie pracownicze TTD nie może przekraczać PTW pracownika. Minimalne odszkodowanie TTD wypłacane jest w oparciu o minimalne wynagrodzenie stanowe lub federalne. W chwili wydania tego poradnika odszkodowania TTD wynoszą:

Data wypadku:

7/15/08 – 7/14/09

7/15/09 – 7/14/10

7/15/10 – 1/14/12

# Dzieci
i/lub małżonek:

TTD minimum

TTD minimum

TTD minimum

0

$206.67

$213.33

$220.00

1

$237.67

$245.33

$253.00

2

$268.67

$277.33

$286.00

3

$299.67

$309.33

$319.00

4+

$310.00

$320.00

$330.00

Jakie jest maksymalne odszkodowanie TTD?

Maksymalne odszkodowanie TTD wynosi 133 1/3% stanowego PTW w dniu wypadku. Stawki odszkodowań dostępne są w placówkach Komisji oraz na jej stronie internetowej.

Czy istnieje czas oczekiwania na TTD?

Odszkodowania TTD nie wypłaca się za pierwsze trzy utracone dni robocze, chyba że wskutek wypadku pracownik nie może przyjść do pracy przez kolejne 14 lub więcej dni.

Kiedy wypłaca się TTD?

Pracodawca powinien wypłacić pierwszą ratę odszkodowania w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. Ponieważ opóźnienia zdarzają się często, w celu przyspieszenia wypłaty odszkodowania zachęcamy pracowników do przedkładania pracodawcom pisemnego żądania o wypłacenie odszkodowania TTD wraz z orzeczeniem lekarskim.

Jeśli pracodawca nie wypłaci szybko odszkodowania i nie może uzasadnić zwłoki, pracownik może złożyć wniosek u rozjemcy, z prośbą o nałożenie na pracodawcę sankcji pieniężnych.

Pracodawca powinien wypłacić TTD w takich samym odstępach czasu, jak miało to miejsce przed wypadkiem pracownika (np. co tydzień lub dwa tygodnie).

Jeśli pracodawca przestanie płacić TTD przed powrotem pracownika do pracy, musi dać mu pisemne uzasadnienie nie później niż w dniu ostatniej raty TTD. Jeśli pracodawca nie doręczy stosownej informacji, pracownik może złożyć skargę u rozjemcy w celu oszacowania wysokości sankcji pieniężnych.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review