fbpx

Odpowiedzialność za produkt

Prawo odpowiedzialności za produkt jest obszarem prawa zajmującym się odpowiedzialnością producenta lub sprzedawcy produktu za obrażenia spowodowane przez produkt. Prawo to obejmuje producenta części składowych produktu, producenta składającego produkt, sprzedawcę pośredniego, sklep i sprzedawcę końcowego produktu oraz każdego biorącego udział w dystrybucji, niezależnie od tego, czy faktycznie sam zakupiłeś produkt.

Przykład: Pożyczyłeś od znajomego kabel elektryczny z wadą konstrukcyjną. Przewody kabla nie mogą przewodzić takiego natężenia, jak jest to opisane. Wynikiem jest pożar, w którym doszczętnie spłonął Twój dom. Możesz przeciwko producentowi kabla, dystrybutorowi, sprzedawcy pośredniemu oraz sklepowi, w którym zakupił go Twój znajomy, wnieść pozew o odpowiedzialność za produkt.

Badania Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich Stanów Zjednoczonych wskazują, że wadliwe lub niebezpieczne produkty są przyczyną 29,4 miliona wypadków i 21.400 wypadków śmiertelnych rocznie. Ty lub Twoje dziecko możecie ulec wypadkowi przez niepozorny przedmiot codziennego użytku: suszarkę do włosów, opiekacz do chleba, fotelik dziecięcy, zabawkę, żelazko, ekspres do kawy, klimatyzator, samochód, narzędzie a nawet ubranie. Prawo odpowiedzialności za produkt pozwala konsumentom na wnoszenie roszczeń o odszkodowanie od producentów, dystrybutorów i sprzedawców za obrażenia spowodowane przez wadliwe produkty. W zasadzie wszystkie produkty podlegają prawu odpowiedzialności za produkt, nie tylko przedmioty na półkach sklepowych – produkty objęte prawem to żywność, leki, sprzęt AGD, samochody, urządzenia lekarskie, przeszczepy, krew, tytoń, paliwa, nieruchomości, artykuły piśmiennicze, mapy i nawet samoloty rejsowe.

Roszczenia związane z odpowiedzialnością za produkt są oparte na roszczeniach za czyn niedozwolony, które mogą powstać z zaniedbania, całkowitej odpowiedzialności lub naruszenia warunków gwarancji, mimo że odpowiedzialność za produkt skupia się często na roszczeniach z tytułu całkowitej odpowiedzialności.

Całkowita odpowiedzialność

Całkowita odpowiedzialność jest pojęciem używanym w sytuacjach, w których osoba musi przejąć odpowiedzialność za szkody powstałe u innej osoby nawet bez zaniedbania lub błędu. Całkowita odpowiedzialność oznacza “odpowiedzialność bez błędu”, dlatego też osoba ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego, czy wykazała się niedbałością i czy zamierzała zrobić krzywdę czy nie. Prawo nakłada całkowitą odpowiedzialność na zasadniczo lub wyjątkowo niebezpieczne czynności lub czynności, które z dużym prawdopodobieństwem są przyczyną pewnych określonych obrażeń. Typowym przykładem tego rodzaju czynności jest użycie materiałów wybuchowych – jeśli powstaną obrażenia wywołane materiałami wybuchowymi, niezależnie od celu, do którego materiały zostały przeznaczone, z zachowaniem środków ostrożności, stosujący materiały wybuchowe ponosi odpowiedzialność za możliwe powstałe szkody.

Całkowitą odpowiedzialność często nakłada się na produkty w ramach prawa odpowiedzialności za produkt. Roszczenia z tytułu całkowitej odpowiedzialności nie zawierają dowodów, czy ktoś działał rozsądnie lub zachował stosowną ostrożność korzystając z produktu. Sprowadzając to do pojęć odpowiedzialności za produkt, na oskarżonego w procesie o odpowiedzialność za produkt nałoży się odpowiedzialność za szkody powoda, jeśli zostanie wykazana wadliwość produktu, niezależnie od tego, czy producent lub dostawca zachował wielkie środki ostrożności podczas projektowania lub produkcji. Poszkodowany nie musi wykazać, że producent lub sprzedawca byli niedbali lub lekkomyślni, oprócz tego, że:

 • wada produktu była przyczyną wypadku
 • produkt był wykorzystywany zgodnie z celem przeznaczenia
 • produkt nie został w znaczący sposób zmieniony odkąd został wydany przez sprzedawcę lub producenta do użytku przez powoda

Nawet, jeśli nie jesteś pierwotnym właścicielem produktu, możesz skarżyć o odpowiedzialność za produkt. Na przykład, jeśli znajomy pożyczy Ci wadliwą piłę tarczową, która spowoduje u Ciebie obrażenia, możesz wnieść pozew o odpowiedzialność za produkt przeciw producentowi, dystrybutorowi, sprzedawcy pośredniemu i/lub sprzedawcy. Nawet, jeśli firma aktualnie nie wytwarza produktu, lecz przykleja do niego etykietę, jest odpowiedzialna za obrażenia, których produkt może być przyczyną.

Przykład

Supermarket podpisuje umowę z producentem na linię napojów dla sklepu. Producent wykorzystuje butelkę, która niewłaściwie uwalnia ciśnienie podczas otwierania. Jeśli dziecko odniesie obrażenia wskutek wystrzeliwującej zakrętki, supermarket ponosi taką samą odpowiedzialność jak producent. Ma to zastosowanie nawet wtedy, kiedy supermarket nie wiedział o wadliwości butelek.

W procesie o zaniedbanie powód musi wykazać, że producent, sprzedawca lub strona biorąca udział w dystrybucji mieli obowiązek zachować należytą dbałość w produkcji lub sprzedaży produktu, a z którego się nie wywiązali, przyczyną, czego były obrażenia odniesione przez poszkodowanego. Zaniedbanie to zrobienie czegoś, czego przeciętna, rozsądna osoba nie zrobiłaby w takich samych lub podobnych okolicznościach; lub zaniechanie czegoś, co rozsądna osoba zrobiłaby w takich samych lub podobnych okolicznościach. Może to przybrać formę zaniedbania w trakcie projektowania lub weryfikacji projektu produktu, konserwacji maszyn wytwarzających jego części składowe, zaniedbanie w przewidywaniu prawdopodobnego wykorzystania produktu, zaniedbanie we właściwym sprawdzeniu produktu, zaniedbanie w sporządzeniu i wydaniu stosownych ostrzeżeń i instrukcji o używaniu produktu lub każdej innej części procesu produkcyjnego lub dystrybucyjnego, w której nie wykazano stosownej dbałości.

Proces o naruszenie warunków gwarancji powstaje w prawie kontraktowym, w którym prawo narzuca pewną “dorozumianą gwarancję” na sprzedaż towarów. Taka gwarancja zawiera gwarancję zbywalności (że towar jest w dobrym stanie do eksploatacji i wolny od wad) oraz gwarancję przydatności do określonego celu (np. lodówka musi potrafić zapewnić żywności chłodzenie i świeżość; krzesło musi wytrzymać wagę siadającej osoby). Te gwarancje nazywane są dorozumianymi gwarancjami, ponieważ prawo zakłada, że obowiązują, nawet, jeśli nie jest to wyraźnie podane. Jeśli produkt nie spełnia tych norm, kupujący ma prawo do oddania produktu, otrzymania zwrotu pieniędzy a niekiedy też odszkodowania. Prawo kontraktowe pokrywa straty poniesione przez naruszenie warunków gwarancji przy zbycie produktów. Artykuł 2, Ogólnego Kodeksu Handlowego (The Uniform Commercial Code) również zajmuje się zbytem towarów oraz dorozumianymi i wyrażonymi gwarancjami zbywalności w zbycie produktów.

We wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, udokumentowanie pochodzenia produktu oraz umożliwienie inżynierom i innym biegłym szczegółowej oceny produktu i Twoich odniesionych obrażeń. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich poprzez produkt padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski – Attorneys at Law pod numer 866-316-4555  lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review