fbpx

Finalizacja transakcji (Closing)

“Finalizacja transakcji” jest spotkaniem, na którym strony dokonują zamknięcia sprzedaży w zgodności z warunkami umowy. Na spotkaniu kupujący tradycyjnie uiszcza wpłaty. W odpowiedzi sprzedający wydaje wszystkie potrzebne dokumenty do przeniesienia aktu własności i dostarcza kupującemu akt notarialny. Rzeczywisty tytuł własności domu przechodzi na kupującego w chwili przekazania kluczy do nieruchomości.

Przed finalizacją, prawnicy przejrzą wszystkie dokumenty i dopilnują, żeby wszystkie warunki i zapewnienia umowy kupna zostały spełnione. Prawnicy lub może pożyczkodawca przygotują oświadczenie końcowe lub „formularz transakcyjny” zawierający sprawozdanie aspektów finansowych transakcji. Jeśli transakcja zawiera „państwową pożyczkę hipoteczną”, ma zastosowanie Ustawa Procedur przy Transakcjach Nieruchomościami (Real Estate Settlement ProceduresAct (RESPA)) i zostanie użyty formularz Departamentu Zagospodarowania Budownictwa Mieszkalnego i Miejskiego (Department of Housing and Urban Development (HUD)). W innych rodzajach finalizacji transakcji prawnicy mogą przygotować własny formularz transakcyjny.

W chwili finalizacji sprzedający i kupujący zsumują różne czynniki i kredyty, aby ustalić, ile musi zapłacić kupujący. Sprzedający otrzyma zapłatę za takie rzeczy, jak benzyna za dojazdy, niewykorzystane premie ubezpieczeniowe, przedpłaty, depozyty powiernicze oraz podatki, które zapłacił sprzedający, lecz które przejdą na korzyść kupującego. Przeważnie kupujący otrzyma fundusze za takie rzeczy jak podatki i specjalne działania opiniodawcze, które sprzedający pozostawił nieopłacone.

Formularz transakcyjny wskaże również, kto jest odpowiedzialny za wypłatę honorarium lub prowizji pośrednikowi, koszty uwierzytelniania aktu własności, wydatki na wywiady, inspekcje szkodników i inne oraz konieczne opłaty wpisowe i podatki od transakcji. Podział tych wydatków między sprzedającego a kupującego będzie zależało od miejsca przeprowadzenia transakcji. Kupujący powinien uzyskać szacunkową wartość tych wydatków w chwili wniesienia wniosku o pożyczkę. Ponieważ wydatki te muszą zostać opłacone gotówką podczas finalizacji. Kupujący powinien być przygotowany na to, żeby opłaty administracyjne wraz z ceną zakupu nie przekroczyły jego zdolności finansowej.

Kiedy finalizacja transakcji zostanie przeprowadzona, kupujący oczekuje otrzymania prawa zajęcia nieruchomości. Jeśli sprzedający zamierza pozostać w nieruchomości po finalizacji, sprzedający i kupujący powinni mieć szczególny rodzaj umowy opisujący warunki zajęcia domu. Na przykład, umowa powinna określać, czy sprzedający ma płacić za wynajem oraz zawierać termin opuszczenia domu przez sprzedającego.

Finalizacja transakcji jest zakończeniem sprzedaży. Prawnicy wszystkich stron powinni być obecni, aby chronić interesów swoich klientów.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review