fbpx

Odszkodowania za Obrażenia Cielesne

Najważniejszą kwestią dla osób uwikłanych w skargę o Obrażenia Cielesne jest wypłata odszkodowania. Otrzymanie stosownego i sprawiedliwego odszkodowania za odniesione obrażenia jest priorytetem dla kancelarii Bellas & Wachowski – Attorneys at Law. Korzystając z naszego doświadczenia i środków, które mamy do dyspozycji, skoncentrujemy się na uzyskaniu dla Ciebie najwyższego możliwego odszkodowania.

Kiedy sędzia lub zespół sędziowski uzna oskarżonego za odpowiedzialnego czynu niedozwolonego w sprawie obrażeń, pojawia się kwestia rodzaju i wysokości odszkodowania dla powoda. Jak wiadomo, obrażenia cielesne wymagają opieki lekarskiej i być może nawet rehabilitacji, co wszystko kosztuje znaczną ilość pieniędzy. Utrata pensji wskutek obrażeń (za “chorobowe”) może trwać, jeśli będą konieczne dalsze zabiegi lub rehabilitacja. Jeśli zaistnieje niemożność prowadzenia pojazdu wskutek uszkodzenia samochodu lub innego mienia, pojawi się potrzeba wypożyczenia samochodu aż do naprawy własnego, a to także kosztuje. Wskutek utraty umiejętności wykonywania codziennych czynności trwale lub tymczasowo, być może będzie konieczne znoszenie ciągłego bólu i cierpienia.

Prawo zezwala na domaganie się odszkodowania po wypadku, żeby „się pozbierać”. Główną koncepcją jest rekompensata w najlepszej formie, jaką prawo potrafi zagwarantować, oraz umieszczenie poszkodowanego w stanie, w którym znajdował się przed wypadkiem. W większości działań związanych z obrażeniami cielesnymi powód musi odnieść obrażenia, aby przysługiwało mu jakiekolwiek odszkodowanie. Na przykład, w sprawach zaniedbania, trzeba udowodnić, że powód odniósł obrażenia (szkodę fizyczną, emocjonalną lub pieniężną), żeby móc dochodzić zadośćuczynienia od oskarżonego. Jednak w przypadku niektórych zamierzonych czynów niedozwolonych (takich jak pobicie, napaść lub wtargnięcie), aby dochodzić roszczeń, musimy jedynie wykazać, że oskarżony brał udział w bezprawnych działaniach, bez konieczności udowadniania, że powód faktycznie odniósł obrażenia cielesne (mimo, że w takich przypadkach, bez poważnych obrażeń, odszkodowanie jest jedynie kwotą nominalną).

Trzy podstawowe rodzaje odszkodowań przydziela się w sprawach obrażeń cielesnych: odszkodowanie kompensacyjne, odszkodowanie karne oraz odszkodowanie nominalne.

We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski – Attorneys at Law pod numer 866-316-4555 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review