Informacja na temat COVID-19 od kancelarii Bellas & Wachowski

Zamierzona szkoda wobec osoby lub mienia

Obrażenia cielesne mogą powstać wskutek zamierzonego działania wobec innej osoby. Taki rodzaj działania można nazywać “złośliwym”, “celowym” lub “świadomym”. Osoba działająca z zamiarem wyrządzenia krzywdy będzie odpowiedzialna za powstałe szkody. Kiedy ktoś celowo wyrządzi szkodę osobie lub jej mieniu, zostaje popełniony czyn niedozwolony zamierzony. Te czyny można podzielić na dwie grupy: na skierowane przeciwko ludziom i na skierowane przeciwko mieniu. Wśród najczęściej spotykanych zamierzonych czynów niedozwolonych można wyróżnić następujące:

We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski – Attorneys at Law pod numer 866-316-4555 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.

Skontaktuj się z nami

Park Ridge

 

15 N Northwest Hwy
Park Ridge, IL 60068

Chicago

 

5528 W Belmont Ave
Chicago, IL 60641

Zadzwoń do nas już dziś!

866-316-4555