fbpx

Zgłaszanie wypadku lub obrażeń cielesnych

Kogo powinien poinformować poszkodowany pracownik?

Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę. Prawo wymaga od pracownika poinformowania pracodawcy o dacie i miejscu zdarzenia, jeśli są wiadome.

Informacja może być przekazana ustnie lub pisemnie. Aby uniknąć kłopotów, radzimy dać pracodawcy pisemną notatkę zawierającą następujące informacje:

 1. Datę i miejsce wypadku;
 2. Krótki opis wypadku, obrażeń lub choroby; oraz
 3. Nazwisko pracownika, adres i numer telefonu.

Powiadomienie innego pracownika nie będącego członkiem zarządu uważane jest za niepowiadomienie pracodawcy.

Jakie jest ograniczenie czasowe dla powiadomienia pracodawcy?

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik musi poinformować pracodawcę w ciągu 45 dni od wypadku. Wszelkie opóźnienia w poinformowaniu pracodawcy mogą opóźnić wypłatę odszkodowania. Opóźnienie większe niż 45 dni może grozić całkowitą jego utratą.

W przypadku obrażeń wynikających z wystawienia na działanie promieniowania radiologicznego pracownik musi powiadomić pracodawcę w 90 dni po tym, kiedy uznał lub podejrzewa, że otrzymał zbyt dużą dawkę promieniowania.

W przypadku chorób zawodowych pracownik musi powiadomić pracodawcę tak szybko, jak to możliwe po stwierdzeniu u siebie tego stanu.

Co pracodawca powinien zrobić po otrzymaniu powiadomienia?

Pracodawca powinien niezwłocznie podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnić konieczną pierwszą pomoc i dalszą pomoc lekarską;
 2. Poinformować ubezpieczyciela lub administratora odszkodowań pracowniczych, nawet jeśli pracodawca kwestionuje roszczenia pracownika;
 3. Jeśli pracownik nie może pracować więcej niż trzy dni z powodu swoich obrażeń cielesnych, pracodawca musi:
  1. Zacząć wypłacać odszkodowanie; lub
  2. Doręczyć pracownikowi pisemne wyjaśnienie dodatkowych informacji, których potrzebuje przed rozpoczęciem wypłacania odszkodowania; lub
  3. Doręczyć pracownikowi pisemne wyjaśnienie o tym, dlaczego nie otrzyma odszkodowania.

Co, jeśli pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania?

Pracownik lub jego adwokat powinni skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, aby ustalić, dlaczego nie wypłacił on odszkodowania. Słaba komunikacja między stronami jest częstą przyczyną opóźnień i nieporozumień.

Jeśli problem istnieje nadal, pracownik powinien zgłosić szkodę do Komisji. Proszę mieć na uwadze, że sprawozdanie z wypadku nie uruchamia automatycznie działań Komisji. Komisja rozpoczyna działania tylko, jeśli pracownik wnosi o roszczenia i stosuje się do procedur umożliwiających rozprawę. (Patrz kolejny Rozdział).

Czy pracownik może zostać zwolniony za informowanie o wypadku lub zgłoszenie szkody?

Nielegalne jest molestowanie, zwalnianie, odmawianie zatrudnienia lub dyskryminowanie w jakikolwiek sposób pracownika za egzekwowanie swoich praw. Takie działania pracodawcy mogą stworzyć podstawy do wniesienia w sądzie okręgowym osobnego pozwu o odszkodowanie.

Pracownik ze znajdującym się w toku postępowaniem o odszkodowanie pracownicze może jednak zostać ukarany lub zwolniony z innych uzasadnionych powodów.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review