fbpx

Odszkodowanie za Trwałą Częściową Niepełnosprawność (PPD)

Czym jest trwała częściowa niepełnosprawność (PPD)?

PPD to:

 1. Całkowita lub częściowa utrata części ciała; lub
 2. Całkowita lub częściowa utrata sprawności części ciała; lub
 3. Częściowa utrata ciała.

“utrata sprawności” nie ma jednolitej definicji prawnej, lecz znaczy ogólnie, że pracownik nie potrafi robić tego, co robił przed wypadkiem.

Komisja nie może orzec PPD dopóki pracownik nie zakończył rekonwalescencji. Odszkodowanie PPD wypłaca się tylko wtedy, kiedy wypadek przy pracy pociąga za sobą trwały uszczerbek na zdrowiu.

Jakie istnieją rodzaje odszkodowań PPD?

Istnieją cztery rodzaje odszkodowań PPD:

 1. Różnica wynagrodzenia

  Jeśli po wypadku pracownik dostanie nową pracę, w której zarabia mniej niż w pracy przed wypadkiem, może przysługiwać jej/mu prawo do różnicy wynagrodzenia na czas niepełnosprawności. Różnica wynagrodzenia wynosi dwie trzecie (66 2/3%) różnicy pomiędzy kwotą, którą pracownik zarabia w nowej pracy a kwotą, którą zarabiałby w starej.

  Pracownikowi można zrekompensować albo utratę wynagrodzenia lub trwałą niepełnosprawność w odniesieniu do tego samego wypadku, jednak nie obydwu jednocześnie.

  Przykład:

  Pracownik zarabiał $500.00 tygodniowo w chwili wypadku. W czasie jego rekonwalescencji wynagrodzenie wzrosło do $520.00 tygodniowo. Wskutek wypadku pracownik może znaleźć jedynie taką pracę, w której zarobi $300.00 tygodniowo.

  Przeciętne tygodniowe wynagrodzenie przed wypadkiem (AWW) = $500
  Obecne PTW w pracy przed wypadkiem = $520
  PTW w pracy po wypadku = $300
  Różnica wynagrodzeń = $525 – $200 = $220
  TPD = $220 x 66 2/3% = $146.67/tydzień
 2. Spis obrażeń cielesnych

  Prawo ustanawia wartość pewnych części ciała wyrażoną w tygodniach rekompensaty dla każdej. Liczbę tygodni mnoży się następnie przez 60% PTW pracownika.

  Jeśli część ciała została amputowana lub jest zupełnie niewładna, oznacza to utratę w 100% i pracownikowi przyznaje się całkowitą liczbę tygodni. Jeśli pracownik ulegnie częściowej utracie, odszkodowanie oblicza się mnożąc odsetek utraty przez liczbę wyszczególnionych tygodni.

  Przykład 1:

  Pracownik zarabiający $500.00 tygodniowo kaleczy się w kciuk i kciuk zostaje amputowany. Według spisu kciuk jest wart 76 tygodni.

  Tygodniowa stawka PPD = $500 x 60% = $300
  Liczba tygodni = 76
  Odszkodowanie PPD = 76 tygodni x $300 = $22,800

  Przykład 2:

  Pracownik zarabiający $500.00 tygodniowo kaleczy się w kciuk, a później uzyskuje orzeczenie 10%-owej utraty sprawności kciuka.

  Tygodniowa stawka PPD = $500 x 60% = $300
  Liczba tygodni = 76 weeks x 10% = 7.6
  Odszkodowanie PPD = 7.6 tygodni x $300 = $2,280
 3. Niespisane obrażenia cielesne (całego ciała)

  Jeśli stan zdrowia nie znajduje się w spisie obrażeń cielesnych, oznacza jednak pewne ograniczenia, pracownikowi może przysługiwać odsetek z 500 tygodni odszkodowania w ramach utraty całego ciała. Liczbę tygodni mnoży się następnie przez 60% PTW pracownika.

  Przykład:

  Pracownik zarabiający $500.00 tygodniowo doznaje obrażenia pleców, co oznacza 10% utraty sprawności całego ciała.

  Tygodniowa stawka PPD = $500 x 60% = $300
  Liczba tygodni = 500 weeks x 10% = 50
  Odszkodowanie PPD = 50 weeks x $300 = $15,000
 4. Oszpecenie

  Pracownikowi, który uległ poważnemu i trwałemu oszpeceniu na głowie, szyi, piersi powyżej pachwin, ramionach lub nogach poniżej kolan, przysługuje maksymalnie 162 tygodni odszkodowania według stawki PPD. Liczbę tygodni mnoży się następnie przez 60% PTW pracownika.

  Blizna musi się zagoić przynajmniej na sześć miesięcy przed rozprawą mającą na celu oszacowanie oszpecenia.

  Pracownik nie może otrzymać rekompensaty za oszpecenie i utratę tej samej części ciała. Na przykład, osoba, która poddana została zabiegowi chirurgicznemu zespołu cieśni nadgarstka i u której stwierdzono utratę sprawności, może otrzymać odszkodowanie za część ciała lub blizny po zabiegu chirurgicznym, jednak nie za jedno i drugie.

Jak ocenia się stopień upośledzenia?

Na zasadzie studium przypadku Komisja ocenia upośledzenie fizyczne oraz jego wpływ na życie poszkodowanego pracownika. Czynniki, które bierze się pod uwagę mogą obejmować wiek, umiejętności, zatrudnienie lub ograniczenia ruchowe. Pracownik nie otrzyma odszkodowania za ból i cierpienie w przeszłości, jedynie za ból pozostający jako część trwałej niepełnosprawności.

Jakie jest minimalne odszkodowanie PPD?

Minimalne PPD za amputację lub wyłuszczenie to 50% stanowego przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia (SPTW).

Za wszystkie pozostałe kategorie PPD odszkodowanie PPD pracownik nie będzie wynosiło więcej niż jego PTW. W chwili wydania tego poradnika minimalne PPD wynosiło:

Data wypadku:

7/15/08 – 7/14/09

7/15/09 – 7/14/10

7/15/10 – 1/14/12

# Dzieci
i/lub małżonek:

TTD minimum

TTD minimum

TTD minimum

0

$206.67

$213.33

$220.00

1

$237.67

$245.33

$253.00

2

$268.67

$277.33

$286.00

3

$299.67

$309.33

$319.00

4+

$310.00

$320.00

$330.00

Jakie jest maksymalne odszkodowanie PPD?

Przypadki różnic wynagrodzenia: 100% SPTW

Amputacja lub wyłuszczenie: 133 1/3% SPTW

Według prawa, maksymalną stawkę za pozostałe trzy kategorie PPD (obrażenia spisane, obrażenia nie spisane i oszpecenie) oblicza się przy pomocy innej formuły opierającej się na stopie przyrostu stanowego przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia. Proszę w tym celu zasięgnąć informacji z arkuszy stawek odszkodowań.

Co, jeśli stan zdrowia pracownika ulegnie zmianie?

Odszkodowanie za różnicę wynagrodzenia: jeśli stan zdrowia pracownika ulegnie zmianie w ciągu 60 miesięcy po ostatecznym przyznaniu odszkodowania, każda ze stron może wnieść wniosek do Komisji o dostosowanie wysokości ubezpieczenia.

Dla innych kategorii PPD: jeśli stan zdrowia pracownika ulegnie zmianie w ciągu 30 miesięcy po ostatecznym przyznaniu odszkodowania, każda ze stron może wnieść wniosek do Komisji o dostosowanie wysokości ubezpieczenia.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review