fbpx

Rozwiązywanie sporu przez Komisję

Jak rozwiązuje się spory?

Rozjemca wyznaczony przez Komisję przeprowadzi rozprawę zgodnie z prawem Stanu Illinois, wynikami postępowania dowodowego, zbadaniem poprzedzających spraw o odszkodowanie oraz Regułami Rządzącymi Praktyką ustalonymi przez Komisję. Dziennikarz sądowy sporządzi nagranie z rozprawy.

Oprócz nagłych rozpraw rozjemcy nie wolno zakończyć sprawy dopóki pracownik nie wyzdrowieje. Kiedy to nastąpi strony muszą przygotować sprawę do procesu pobierając akta lekarskie, zeznania lekarzy i inne dokumenty. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że do przygotowania wszystkiego do procesu upłyną dwa lata.

Kiedy wszystko będzie gotowe do procesu, rozjemca wyznaczy jego termin w miesiącu, który wskażą strony. Po procesie rozjemca wyda decyzję w ciągu 60 dni, ustalając wysokość odszkodowania (jeśli zostanie przyznane), do którego pracownik uzyska prawo.

Czy jest sposób na uzyskanie decyzji w szybszym trybie, jeśli sprawa jest pilna?

Tak, jeśli istnieją niewypłacone odszkodowania wskutek przedawnienia lub niezapłacone świadczenia lekarskie, strona może złożyć wniosek o rozprawę w trybie pilnym.

Według paragrafu 19(b) ostateczna decyzja będzie wydana w 180 dni od chwili złożenia Wniosku o Rewizję.

Pracownik wnioskujący o odszkodowanie pracownicze lub medyczne może złożyć wniosek wedle paragrafu 19(b) niezależnie od tego, czy pracuje czy nie.

Pracodawca wypłacający TTD również może złożyć wniosek wedle paragrafu 19(b), dopóki:

 1. w kwestii wniosku orzeka rozjemca;
 2. zakład medyczny pracownika zezwoli mu/jej na powrót do normalnej pracy; lub
 3. pracownik rozpocznie jakąkolwiek pracę.

Jeśli zaistniał spór o odszkodowanie, ubezpieczyciel, samodzielnie prywatnie ubezpieczony pracodawca lub grupa ubezpieczona pracowniczo mogą złożyć wniosek według paragrafu 19(b), o ile wypłacają odszkodowanie za leczenie i/lub TTD.

Ani pracownik, ani pracodawca nie mają prawa do rozprawy w świetle paragrafu 19(b), jeśli pracownik powrócił do pracy, a spór dotyczy jedynie odszkodowania za TTD o czasie krótszym niż 12 tygodni.

Wedle paragrafu 19(b-1) ostateczna decyzja może być wydana w 180 dni, lecz warto zauważyć, że trzeba spełnić wiele wymagań technicznych.

Pracownik niezdolny do pracy wskutek wypadku, a który nie pobiera odszkodowania za leczenie lub TTD, może złożyć wniosek według paragrafu 19(b-1), aby szybko uzyskać orzeczenie w sprawie świadczeń za opiekę lekarską i/lub TTD.

Czy jest możliwe odwołanie się od decyzji rozjemcy?

Tak. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo do odwołania się, jeśli decyzja ich nie zadowala. Grupa złożona z trzech członków komisji (zazwyczaj nazywana Komisją) dokona rewizji decyzji rozjemcy oraz dowodów i odpisu z procesu. Obydwie strony mogą przedkładać Komisji pisemne postulaty. Komisja przeprowadzi wtedy rozprawę (zwaną dyskusją), podczas której strony dostają 5-10 minut na argumentowanie na rzecz swojej sprawy. W 60 dni po tej rozprawie Komisja wyda decyzję.

Podczas kiedy odwołanie jest w toku, pracodawca nie musi wypłacać odszkodowań przyznanych przez rozjemcę. Jeśli sprawa zostaje ostatecznie rozwiązana na korzyść pracownika, do przyznanych świadczeń dolicza się odsetki w oparciu o rządowe raty kredytowe w chwili ogłoszenia decyzji. Istnieją również odsetki 1% doliczane do rachunków lekarskich, płatne zakładowi medycznemu.

Decyzje Komisji są ostateczne dla spraw pracowników Stanu Illinois. We wszystkich pozostałych przypadkach każda ze stron może się odwoływać do sądu okręgowego, sądu apelacyjnego, a w niektórych przypadkach do Sądu Najwyższego Stanu Illinois.

W sądach rewizja odbywa się na wyższym poziomie. Zasadniczo sąd nie unieważni decyzji Komisji, dopóki nie stwierdzi, że jest ona skierowana przeciwko przedłożonemu materiałowi dowodowemu.

Czy decyzja lub porozumienie na zawsze zamykają sprawę?

Porozumienie zazwyczaj zamyka sprawę na zawsze, chyba że strony ustalają inaczej w umowie. Po wydaniu decyzji lub podpisaniu porozumienia może dojść do następujących zmian:

  1. W każdym czasie po decyzji pracownik może poprosić o dodatkową opiekę lekarską, która jest konieczna do usunięcia skutków obrażeń lub przyniesienia ulgi poszkodowanemu. Jeśli pracodawca nie zgadza się na prośbę, pracownik może złożyć wniosek, w którym prosi Komisję o rozwiązanie sporu.

 

  1. Jeśli pracodawca w ciągu 30 dni po wydaniu decyzji przez Komisję lub zatwierdzeniu porozumienia zakładającego wypłatę rat odszkodowania potrafi wykazać, że zmniejszył się stopień niepełnosprawności, może złożyć wniosek o zmniejszenie wypłacanego odszkodowania. Odwrotnie, jeśli pracownik potrafi wykazać, że jego niepełnosprawność się zwiększyła, może złożyć wniosek o zwiększenie kwoty odszkodowania.

 

  1. Jeśli pracodawca w ciągu 60 miesięcy po wydaniu decyzji przez Komisję lub zatwierdzeniu porozumienia zakładającego wypłatę różnicy wynagrodzenia w ratach potrafi wykazać, że zmniejszył się stopień niepełnosprawności, może złożyć wniosek o zmniejszenie wypłacanego odszkodowania. Odwrotnie, jeśli pracownik potrafi wykazać, że jego niepełnosprawność się zwiększyła, może złożyć wniosek o zwiększenie kwoty odszkodowania.

 

 1. Jeśli pracodawca potrafi wykazać, że pracownik nie jest dłużej w pełni niepełnosprawny, po wydaniu przez Komisję decyzji orzekającej trwałą pełną niepełnosprawność, pracodawca może przedłożyć Komisji wniosek o zawieszenie wypłat z tytułu PTD. (Patrz kolejny Rozdział).

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review