fbpx

Dlaczego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nie Jest Najlepsza Dla Ochrony Kapitału

Co to jest Spółka Z o. o.?

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, skrzyżowanie pomiędzy Korporacją “S” a spółką cywilną, zawiera cechy charakterystyczne dla ograniczonej odpowiedzialności korporacji z korzyściami i elastycznością podatkową spółek cywilnych.

Jaką Ochronę Oferuje Spółka Zo.o.?

Bycie członkiem Spółki Z o. o. oferuje większą ochronę interesów jej członków, co czyni ją wysoce atrakcyjną. Wierzyciel może uzyskać nakaz zajęcia majątku danego członka Spółki ale nie może ściągnąć długu poprzez bezpośrednie zajęcie jej kapitału. Musiałby wystąpić o specjalny nakaz do sądu, który by mu to umożliwił, aczkolwiek jest to najczęściej wybierane przez wierzycieli rozwiązanie.

Co to jest Nakaz Zajęcia Majątku?

Mając nakaz zajęcia majątku w ręku wierzyciel ma prawo otrzymać całość udziału, do którego jego właściciel jest uprzywilejowany. Nakaz zajęcia majątku jest wydawany przez sąd i nakazuje menadżerom na wydanie wierzycielowi udziału, do którego prawo normalnie miałby dłużnik, do momentu pełnego wykonania polecenia sądu.

Ustawa o Spółkach z Ograniczoną Odpowiedzialnościa w stanie Illonis

Na pierwszy rzut oka uchwała o Społkach z o. o. zdaję się chronić ich kapitał. Przede wszystkim paragraf 30-20 wskazuje, że nakaz zajęcia majątku jest dostępny dla wierzycieli członków Spółki. Co najważniejsze, paragraf 805 ILCS 180/30-20(e) mówi:

Ten paragraf zapewnia wyłączny środek zaradczy, według którego w Spółce z o. o. orzeczony wierzyciel lub cesjonariusz może usatysfakcjonować wyrok sądowy poprzez dystrybucję zysków określonych w orzeczeniu sądowym dłużnika.

Łatwo pogubić się w podobnym słownictwie, wierząc, iż proste złożenie kapitału w Spółce z o. o. zabezpieczy je przed wierzycielami. Nawet posiadając nakaz zajęcia majątku , wierzyciel ma wyłącznie prawo zajęcia dystrybuowanych ze Spółki zysków; nie posiadają natomiast prawa do zajęcia kapitału. Tymczasem tego typu myślenie nie jest poprawne z kilku powodów, które przedyskutujemy poniżej. Podobnie jak osoba chroniąca kapitał za pomocą Spółki z o. o., tak i wierzyciele posiadają arsenał środków pomocnych im w osiągnięcia dostępu do tego kapitału.

Czego nie Robić – Nielegalny Przekaz Własności

Wedle Jednolitej Ustawy o Nielegalnym Przekazie Własności wierzyciel członka Spółki z o. o. może uznać, że przekaz kapitału do Spółki z o. o. nie był prawdziwym lecz nielegalnym przekazem. Przekaz jest uznawany za nielegalny w momencie, gdy intencją dłużnika jest oszukanie wierzyciela lub jeśli doszło do przekazu o niewystarczającej wartości, podczas którego dłużnik zamierzał dokonać transakcji bez posiadania odpowiednich pozostałych środków finansowych albo jeśli dłużnik wie, bądź powinien wiedziec, iż zaciągnął dług bez pokrycia. Prawdziwe zamierzenia dłużnika określa kilka czynników, takich jak, aczkolwiek nie limitowanych do: czy przekaz był utajniony, czy dłużnik miał juz wcześniej wytoczony, bądź stał przed groźbą wytoczenia procesu sądowego, czy dłużnik był niewypłacalny, lub czy dlużnik ukrywa środki finansowe. Powyższa lista nie jest wyczerpująca, w związku z czym sąd może brać pod uwagę inne czynniki.

Jasnym przykładem uchylenia przez sąd nieuczciwego przekazu jest sprawa Firmani vs. Firmani, 32 NJ Super 118, 752 A2d 854 (2000). Były mąż był dłużny żonie 25 tysięcy dolarów. Ex-małżonek twierdził, iż przekazał swoją wartą 83 tysiące dolarów netto rezydencję na poczet spółki rodzinnej w ramach planowania posiadłości. Jako główny partner dzierżył on również jeden procent zysku, a 94% jako partner limitowany. Pozostałe pięć procent pozostawało w rękach jego obecnej żony, trójki dzieci oraz przyrodniego syna.

W przypadku powyższej sprawy, sąd wziął pod uwagę czynniki znane jako “oznaki oszustwa”, próbując ocenić, czy dana transakcja miała na celu oszukać wierzycieli. “Oznaki oszustwa” pozwalają sądowi ocenić, czy miały one na celu dokonania oszustwa na wierzycielach. Wystarczy jeden czynnik, by sąd mógł dojść do konkluzji, że dana transakcja była niezgodna z prawem. Im więcej “oznak oszustwa”, tym silniejsza konkluzja sądu. W wyżej podanym przykładzie sąd nie był usatysfakcjonowany twierdzeniem męża, że dokonał tranakcji celem “planowania posiadłości”, a mąż nie dostarczył dodatkowych dowodów wspierających to twierdzenie. Sąd orzekł, iż przekaz był niezgodny z prawem a nakaz o zajęciu majątku dłużnika opóźnil i utrudnił byłej małżonce jego odebranie.

Bankructwo

By być odpowiednim narzędziem ochrony kapitału Spółka z o. o. musi posiadać zdolność przetrwania bankructwa swoich członków w przypadku, gdy jego ogłoszenie staje się nieuniknione. Ustawa o Bankructwie, artykul 11 USC 548, zawiera klauzule w dużym stopniu przypominającą Ustawę o Nielegalnym Przekazie Własności. Rozdział (e) Ustawy mówi:

Dodatkowo, każdy przekaz, którego powiernik mógłby w innym przypadku uniknąć, powiernik może uniknąć jakiegokolwiek przekazu zysków dlużnika w formie własności, do czego doszło w 10 lub tez w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem tej petycji, jeśli

A. powyższy przekaz został złożony w samo-utworzonym funduszu powierniczym lub podobnym instrumencie prawnym;

B. przekazu dokonał dłużnik;

C. dłużnik jest beneficjentem owego funduszu powierniczego lub podobnego instrumentu prawnego; oraz

D. dłużnik dokonal danego przekazu mając w intencjach utrudnienie, opóźnienie lub oszustwo wobec jakiegokolwiek podmiotu, wobec którego był lub stał się, w dniu bądź też po dacie przekazu, zadłużony.

W oparciu o powyższy rozdział nasuwa się pytanie, czy sąd upadłościowy uzna Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością za “podobny instrument”.

Innym problemem w przypadku prawa o bankructwie są jednoosobowe Spółki z o. o. Spoglądając na przykład In the Albright, 291 BR 538 (Colo D 2003), co nie jest wiążącym precedensem ale może zostać użyte jako argument w sądach upadłościowych i innych jurysdykcjach, możemy przewidzieć wynik, kiedy nakaz przejęcia majątku nadany członkowi jednoosobowej Spółki z o. o. jest kwestionowany. Sąd orzekł, że syndyk masy upadłościowej był uprawniony zarówno do praw do zysków, jak i praw członkowskich dotyczących zarządzania ze względu na brak innych członków Spółki. Powiernik miał wówczas prawo do sprzedaży własności Spółki celem spłacenia wierzycieli. Ten rezultat wskazuje, że jednoosobowa Spółka z o. o. nie ochroni kapitału.

Odwrotne Naruszanie Osłony

W tradycyjnych przypadkach “naruszania osłony” chroniąca korporację ograniczona odpowiedzialność zostaje “naruszona”, a sąd orzeka właściciela osobiście odpowiedzialnym, zwykle po to, by nie doszło do niesprawiedliwego wzbogacenia się przez niego. Do “odwrotnego naruszania” dochodzi wtedy, gdy “naruszenia” dokonuje wierzyciel, zostając upoważnionym do sięgnięcia po kapitał korporacji by odzyskać dług.

Z dwóch rozdziałów Ustawy o Spółkach z Ograniczoną Odpowiedzialnością w stanie Illinois, rozdział 805 ILCS 180/1 oraz 180/35-1, wynika, że “naruszanie osłony” członka spółki przez wierzyciela jest dla wierzyciela korzystne. Rozdział 30-20(b) oraz 180/35-1 kolejno mówią, że:

(b) na nakaz zajęcia majątku dłużnika składa się zakład na orzeczone przez sąd zyski dłużnika. Sąd w każdej chwili może nakazać sprzedaż danego zakładu zysków do dystrybucji na poczet nakazu zajęcia majątku. Dokonujący tego typu zakupu nabiera praw cesjonariusza.

Przypadki powodujące rozpad i likwidację interesu firmy. Rozpad Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z wyjątkiem, kiedy podlega ona prawu kontynuacji na podstawie podrozdziału (b) Rozdziału 35-3, oraz do jej likwidacji dochodzi w skutek następujących wydarzeń…(5). Na wniosek cesjonariusza zysków członkowskich oraz na podstawie orzeczenia sędziowskiego stwierdziającego, iż likwidacja interesu firmy jest sprawiedliwa.

Z powyższych Rozdziałów wynika, że wierzyciel, którego roszczenie nie może zostać ustatysfakcjonowane nakazem przejęcia majątku dłużnika, ma prawo do wniesienia petycji do sądu z wnioskiem o wystawienie majątku członkowskiego na sprzedaż jako zakładu. W przypadku, gdy dług w dalszym ciągu nie jest pokryty a wierzyciel złożył ofertę do przymusowej sprzedaży, ma on prawo wnioskować o rozwiązanie i likwidację danej spółki. Podczas jej rozwiązania i likwidacji wszystkie roszczenia wierzyciela muszą zostać pokryte, nawet jeśli będzie to oznaczało upłynnienie kapitału spółki.

Mimo, iż Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością są korzystną formą biznesu dla innych celów, decyzję o jej założeniu powinno się podejmować z wielką ostrożnością, jeśli celem jest ochrona kapitału. Powyżej zaprezentowane teorie stanowią narzędzia, które mogą zostać zastosowane przez wierzycieli celem uzyskania dostępu do kapitalu członków Spółki z o. o.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review