Informacja na temat COVID-19 od kancelarii Bellas & Wachowski

Odszkodowanie za wypadek w pracy a problemy ze zdrowiem przed wypadkiem – co w takiej sytuacji?

Published on October 31st, 2019

Uszczerbek na zdrowiu wywołany przez wypadek w pracy. Można przecież mieć problemy ze zdrowiem już przed wypadkiem – co w takiej sytuacji jeżeli mowa o odszkodowaniu?

Większość zawodów wiąże się z określonym ryzykiem wypadku. Nie zawsze musi być to zdarzenie groźnie wyglądające, ale zawsze skutkuje utratą zdrowia lub życia. Paradoksalnie z prawnego punktu widzenia ten pierwszy przypadek jest bardziej skomplikowany, ponieważ nie zawsze wypadek powoduje utratę zdrowia w myśl schematu zdrowy pracownik → pracownik chory lub niepełnosprawny. Można przecież mieć problemy ze zdrowiem już przed wypadkiem – co w takiej sytuacji?

 • Czy jeśli wypadek tylko pogłębia problemy zdrowotne, które były obecne już przed zdarzeniem, nadal można dochodzić swoich praw związanych z wypadkiem przy pracy? Jak najbardziej. Każdy wypadek spełniający definicję wypadku przy pracy, jeśli powoduje jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od wyjściowego poziomu zdrowotnego, daje te same prawa.

 • Jakie są kryteria pozwalające na ocenę wielkości uszczerbku na zdrowiu poniesionego w związku z wypadkiem? Jest tylko jedno – stopień, w jakim pogorszyło się zdrowie w stosunku do sytuacji przed wypadkiem, czyli czy osoba poszkodowana można pracować na tym samym stanowisku i w tym samym wymiarze czasu, czy zdrowie pogorszyło się trochę i dalsza praca na tym stanowisku wymaga na przykład zmiany organizacji pracy, czy pogorszyło się tak dalece, że poszkodowany do pracy na tym samym stanowisku nie będzie mógł wrócić. Jest to oczywiście skala dość płynna, jednak w żadnym razie nie zależy od punktu wyjściowego.

 • Na jakiej podstawie ustala się stan zdrowia przed wypadkiem? Podstawę oceny stanu zdrowia stanowi wcześniejsza dokumentacja medyczna. Im jest bardziej rozbudowana, tym silniejszy jest to dowód. Ta sama dokumentacja może stanowić podstawę do oddalenia powództwa, jeśli okazałoby się, że stan zdrowia pracownika po wypadku wcale nie uległ pogorszeniu.

 • Czy wcześniejsze wypadki w pracy wpływają na ocenę obecnego? Zasadniczo nie – każde z takich zdarzeń jest rozpatrywane oddzielnie i dla każdego przyjmuje się nowy punkt wyjściowy, którym jest stan zdrowia przed konkretnym zdarzeniem. Teoretycznie możliwe jest, że zdrowia pogarsza się w serii niezależnych zdarzeń następujących jedno po drugim. W takim przypadku każdy kolejny wypadek powoduje stratę coraz bardziej nadwątlonego zdrowia, niemniej jednak każdy jest przypadkiem indywidualnym i pozwala na wysunięcie niezależnych roszczeń. Nie ma też znaczenia, czy do wypadków dochodziło w tej samej firmie, na tym samym stanowisku itd. Możliwe jest jednak, zwłaszcza w przypadku efektów na tej samej części ciała, że kolejne wydarzenie powoduje mniejszy uszczerbek na zdrowiu niż poprzednie, że kolejne nie spowoduje obowiązku wypłaty odszkodowania. Tutaj wiele zależy od tego, czy w przypadku danej części ciała określa się uszczerbek na zdrowi danej części ciała, czy całości organizmu.

[su_youtube url=”https://youtu.be/pVifyVNJHMo”]
Zobacz więcej takich filmików z moim udziałem tutaj>

Adwokat Piotr Wachowski pomoże Ci w sprawach o odszkodowanie za wypadek w pracy. Nasza Kancelaria pomoże Ci odzyskać należne pieniądze

 • Co stanie się, jeśli stan zdrowia pogorszy się w trakcie terapii? W niektórych przypadkach zostanie to uznane za ciąg dalszy zdarzenia powodującego utratę zdrowia. W takich przypadkach odszkodowanie powinno zostać wypłacone. Podlega to jednak za każdym razem indywidualnej ocenie.
 • Jak ocenia się wypadki w czasie terapii, które nie są związane z wypadkiem przy pracy, którego skutki usuwało leczenie? Niektóre przypadki – jeśli wypadek był spowodowany utratą zdrowia w związku ze wcześniejszym wypadkiem (nawet jeśli uszczerbek dotyczy innej części ciała) – mogą zostać uznane za przedłużenie wypadku w pracy. W przeciwnym razie najczęściej takie zdarzenie zostanie uznane za oddzielny wypadek i będzie oddzielnie rozpatrywane.

 • Co stanie się, jeśli w czasie terapii lekarz lub fizjoterapeuta popełni błąd skutkujący utratą zdrowia? Lekarz lub terapeuta ponosi odpowiedzialność za swoje błędy, ale pracodawca również może liczyć się z konsekwencjami, co byłoby przedłużeniem wypadku w pracy.

 • Czy wysokość odszkodowania może zależeć od wyjściowego stanu zdrowia? Tylko w zakresie zmian oceny uszczerbku na zdrowiu. Różnice fizjologiczne nie mają tutaj znaczenia: każda ręka to 100% i każdy człowiek to 100%. Osoba o kruchych kościach nie jest traktowana np. tak, jakby pozycja wyjściowa stanowiła 70% stanu zdrowia przeciętnego człowieka. Oznacza to, że jeśli w wypadku jedna osoba ucierpiała bardziej, niż ucierpiałby ktoś inny, nie może to stanowić podstawy do obniżenia świadczenia.

 • Czy każdy wypadek w pracy podlega tym samym regulacjom prawnym? Prawnicy posługują się dość złożoną definicją wypadku przy pracy, nieco różniącą się od definicji intuicyjnej, stąd nie wszystko, co w powszechnej opinii jest wypadkiem w pracy, jest nim również z prawnego punktu widzenia. Każda sprawa jest w tym zakresie indywidualna i w przypadku wątpliwości należy się skonsultować z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy dany wypadek spełnia wszystkie przewidziane prawem przesłanki wypadku przy pracy.

 • Czy w każdej pracy może dojść do wypadku? Tak. Uznaje się, że jedne zawody są bezpieczniejsze od drugich, co jest oczywiście w pewnym sensie prawdą, ale nawet jeśli programista, mając prace siedzącą, w pracy złamie nogę w czasie wchodzenia po schodach, może to być wypadek przy pracy. Choć więc można powiązać zawód czy stanowisko z określonym ryzykiem, nigdy nie da się wykluczyć żadnego zawodu, uznając go za całkowicie bezpieczny.

Skontaktuj się z Nami

Nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu na tej stronie wszystkich potrzebnych Wam informacji. Prosimy o jak najszybszy kontakt z kancelarią Bellas & Wachowski, by zasięgnąć porady u doświadczonego adwokata. Zareagujemy szybko i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by Państwu pomóc. Szybki kontakt

Back to News

Skontaktuj się z nami

  Opinie naszych klientów

  powered by BirdEye

  Skontaktuj się z nami

   Park Ridge

    

   15 N Northwest Hwy
   Park Ridge, IL 60068

   Zadzwoń do nas już dziś!

   866-316-4555