Informacja na temat COVID-19 od kancelarii Bellas & Wachowski

Jazda pod wpływem: DUI w Illinois – Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policjanta?

Published on October 31st, 2019

DUI, czyli jazda pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

Jest tematem szerokim i wiele kwestii pozostaje nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Tymczasem warto poznać swoje prawa i obowiązki w tym kontekście. Najczytelniej będzie, jeśli omówimy je w punktach.

 1. Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policjanta? Przede wszystkim zachować spokój. Pamiętaj, że dla funkcjonariusza zatrzymanie do kontroli też wiąże się ze stresem. Trzymaj ręce na kierownicy, przygotuj dokumenty i podaj je przez uchyloną szybę. Nie chowaj się, nie krzycz, po prostu poddaj się kontroli.

 2. Od czego rozpoczyna się rozmowa? Policjant w większości przypadków pyta wprost o spożywanie alkoholu przed zatrzymaniem – nie ma sensu zaprzeczać, ponieważ w dalszej kolejności zostaną przeprowadzone testy, które prawdopodobnie obalą tego rodzaju kłamstwo, zwłaszcza jeśli z ust zatrzymanego wydobywa się specyficzny zapach przetrawionego alkoholu. Teoretycznie na takie pytanie można w ogóle nie odpowiedzieć, co jest denerwujące dla policjanta, a nie posuwa sprawy do przodu. Można też odmówić rozmowy bez obecności adwokata. Ten ostatni wariant, zwłaszcza jeśli idzie w parze z odmową udziału w testach na ulicy i odmową badania alkomatem, do czego w myśl ustaw ma prawo zatrzymany, daje największe szanse na umorzenie postępowania na dalszym etapie.

 3. Jakich testów można się spodziewać pod kątem DUI? Przede wszystkim są to proste testy fizjologiczne: stań na jednej nodze, przejdź kawałek i zawróć, test wzroku. Niestety wielu policjantów nie potrafi tych testów przeprowadzić – są to testy standaryzowane i przeprowadza się je w określony sposób, aby wyniki uzyskały moc dowodową. Poza tymi trzema istnieją także liczne inne testy, których procedura nie jest standaryzowana, a więc moc dowodowa słabsza, niemniej mogą być one przeprowadzane. Trzy wymienione na wstępie rodzaje testów są obowiązujące według tych samych procedur na terenie całych Stanów Zjednoczonych, przy czym należy zaznaczyć, że niewłaściwe przeprowadzenie testów stanowi podstawę do podważenia ich wyników.

[su_youtube url=”https://youtu.be/BxteMLxlPLc”]
Zobacz więcej takich filmików z moim udziałem tutaj>

Adwokat Piotr Wachowski oferuje pomoc mieszkańcom metropolii chicagowskiej w sprawach związanych z Jazda po Pijanemu (DUI)

4. Jak dokładne są powyższe testy? Dobrze przeprowadzone testy mają 60-80% skuteczności: około 1/3 osób może wskazać fałszywe potwierdzenie DUI. Błędy są tym większe, im starsza jest osoba testowana, rosną również razem z wiekiem lub w związku z niektórymi chorobami. Ponieważ są to testy badające reakcje fizjologiczne, ich wyniki mogą zmieniać się nawet pod wpływem stresu, a jako że ocena wyników jest w dużej mierze subiektywna, należy przyjąć, że nie są one szczególnie wiarygodne, a ponadto nie dają wyników liczbowych, tylko względne, co może stanowić podstawę do podważenia takiego wyniku. Niemniej jednak, jeśli przeprowadzone zostaną 3 testy albo więcej, prawdopodobieństwo pomyłki zostaje znacznie ograniczone.

5. Jak działają testy policyjne? Zasadniczo wykorzystują one pewne podstawowe czynniki fizjologiczne, które ulegają zmianie pod wpływem działania metabolitów alkoholu. Najczęściej chodzi o zaburzenia błędnika, jednak najdokładniejszym testem jest badanie pracy narządu wzroku. Pod wpływem alkoholu zmienia się mechanika ruchu gałek ocznych i w prawie 80% przypadków DUI osoba badana ma problem z podążaniem wzrokiem za wodzonym palcem. Inne testy wykorzystują podobne zależności i również wymagają oceny subiektywnej.

6. Co się dzieje, jeśli zatrzymany odmawia udziału w testach? W takim przypadku sprawa jest kierowana do sądu z mniejszym zestawem dowodów.

7. Jak wygląda rozprawa DUI przed sądem w przypadku odmowy uczestnictwa w badaniach? Przede wszystkim należy pamiętać, że policjant ma w takiej sytuacji mniej dowodów do dyspozycji. Mimo że w niektórych przypadkach już samo stwierdzenie wartości dowodowej testów na ulicy wymaga udziału rzeczoznawcy, to standardem jest wykorzystywanie ich wyników w sądzie. Jeśli jednak badany odmówił udziału w testach, a dodatkowo także nie poddał się badaniu alkomatem, policjant dysponuje niewielką ilością dowodów obciążających.

8. Jaką ścieżkę postępowania opłaca się wybrać? Choć jest to sprzeczne z logiką, większe szanse na uniknięcie kary ma osoba, która odmawia udziału w testach i w postępowaniu bez udziału adwokata, niż osoba, która przyznała się do spożycia nawet niewielkiej ilości alkoholu. Wynika to przede wszystkim z ciężaru zgromadzonych dowodów – w pierwszym przypadku nie ma prawdopodobnie niczego, poza obserwacjami policjanta (zatrzymany niewyraźnie mówi, ma problemy z utrzymaniem równowagi i skupieniem wzroku), a w drugim poza tym zestawem również wyniki testów na ulicy oraz badania alkomatem – ciężar jest więc zdecydowanie większy, tym bardziej że waga dowodów również rośnie.

9. Której drogi postępowania nie wybierać? Nie należy się zasłaniać nieznajomością języka angielskiego. Pomijając fakt, że nie nastraja to dobrze policjanta, należy pamiętać, że sama nieznajomość języka stanowi najwyżej grę na czas, ponieważ raczej trudno sobie wyobrazić, aby policjant, który dokonał zatrzymania kierowcy, którego podejrzewa o DUI, pozwoli mu jechać dalej bez podjęcia jakichkolwiek innych środków zaradczych. Tutaj jednak możliwych scenariuszy jest kilka i nie mieszczą się one w planie tego artykułu. Zdecydowanie natomiast nie opłaca się zasłaniać nieznajomością języka w czasie kontroli policyjnej.

Skontaktuj się z Nami

Nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu na tej stronie wszystkich potrzebnych Wam informacji na temat jazdy pod wpływem. W razie zatrzymania pod zarzutem DUI prosimy o jak najszybszy kontakt z kancelarią Bellas & Wachowski, by zasięgnąć porady u doświadczonego adwokata. Zareagujemy szybko i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by Państwu pomóc. Szybki kontakt

Back to News

Skontaktuj się z nami

  Opinie naszych klientów

  powered by BirdEye

  Skontaktuj się z nami

   Park Ridge

    

   15 N Northwest Hwy
   Park Ridge, IL 60068

   Zadzwoń do nas już dziś!

   866-316-4555