fbpx

Informacje o pozwach dotyczących międzybłoniaka (Mesothelioma)

Published on February 10th, 2023

Rozpoznanie międzybłoniaka (rzadkiego i agresywnego nowotworu rozwijającego się w błonie wyściełającej określone tkanki) może być druzgocące zarówno dla samego chorego, jak i dla jego rodziny. Potencjalna utrata zarobków, świadczeń i innego wynagrodzenia związanego z pracą może zrujnować plany emerytalne i uszczuplić konta oszczędnościowe. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ból i cierpienie, jakie chory na międzybłoniaka musi znosić walcząc z chorobą.

Pozwy wnoszone w związku z międzybłoniakiem są skomplikowane i musi się nimi zajmować adwokat specjalizujący się w tym zagadnieniu. Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu w związku z międzybłoniakiem należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Pozwy związane z międzybłoniakiem

Pozwy związane z międzybłoniakiem są najczęściej składane w celu uzyskania odszkodowania z powodu zaniedbania ze strony pracodawcy, właściciela nieruchomości lub innych właścicieli/zarządców nieruchomości. W związku z międzybłoniakiem najczęściej wnoszonych jest kilka rodzajów pozwów. Poniżej wyjaśniono takie pozwy, dlaczego są wnoszone i na jakiej zasadzie działają.

Pozwy zbiorowe związane z międzybłoniakiem

Pozwy zbiorowe związane z międzybłoniakiem są wnoszone w sytuacji, gdy duża grupa osób była narażona na duże ilości potencjalnie szkodliwych materiałów zawierających azbest (asbestos-containing material, ACM). W tego rodzaju pozwach zbiorowych reprezentowane są zwykle dziesiątki osób dotknięte międzybłoniakiem. W niektórych sprawach, w pozwach zbiorowych dotyczących międzybłoniaka reprezentowanych było tysiące osób.

Pozwy zbiorowe związane z międzybłoniakiem są wnoszone przez jedną lub więcej osób reprezentujących grupę podobnych osób. Osoby należące do takiej grupy mogą na własne życzenie zrezygnować z udziału w pozwie (a tym samym z jakiejkolwiek ugody).

Pozwy o spowodowanie śmierci zawinionej dotyczące międzybłoniaka

Pozwy o spowodowanie śmierci zawinionej są składane w sytuacji, gdy rodzina osoby zmarłej z powodu międzybłoniaka, twierdzi, że określona strona odpowiada za spowodowanie zachorowania na międzybłoniaka. Tego rodzaju pozwy często wiążą się z żądaniem odszkodowania za utraconą możliwość zarobkowania, wydatki medyczne i inne wydatki związane z opieką paliatywną.

Pozwy o spowodowanie śmierci zawinionej obejmują dwie strony – powoda i pozwanego. Są one wnoszone głównie przeciwko pozwanym, którzy narazili powoda na kontakt z azbestem. W rzadkich przypadkach producent azbestu lub produktu zawierającego azbest może zostać powołany przed sąd.

Pozwy o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w związku z międzybłoniakiem

Pozwy o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w związku z międzybłoniakiem wiążą się z dochodzeniem odszkodowania za utracone dochody, utracone zarobki, wydatki medyczne, wydatki związane z leczeniem oraz za ból i cierpienie. W przeciwieństwie do pozwów zbiorowych i pozwów o spowodowanie śmierci zawinionej, w przypadku pozwów o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dąży się do uzyskania odszkodowania w oparciu o poniesione i przyszłe straty, a nie odszkodowania od jednorazowego zdarzenia.

Pozwy o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w związku z międzybłoniakiem również obejmują dwie strony–pozwanego i powoda. Tego rodzaju pozwy są bezpośrednio związane z międzybłoniakiem i wymagają udziału adwokata doświadczonego w prowadzeniu tak skomplikowanych spraw.

Uprawnienia kwalifikujące do złożenia pozwu dotyczącego międzybłoniaka

Nie każdy chory na międzybłoniaka jest uprawniony do wniesienia pozwu. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że dana osoba kwalifikuje się do złożenia tego typu pozwu.

Rozpoznanie międzybłoniaka

Międzybłoniaka u powoda musi rozpoznać lekarz medycyny i powód musi posiadać powiązaną dokumentację. W przypadku powodów dochodzących sprawiedliwości w imieniu zmarłego członka rodziny, należy dostarczyć dokumentację medyczną.

Dowody na międzybłoniaka i odpowiedzialność

Przed wniesieniem pozwu, powód w sprawie dotyczącej międzybłoniaka musi posiadać dowody i potencjalne dowody odpowiedzialności pozwanego. Dowodami i potwierdzeniem odpowiedzialności mogą być między innymi:

 • Pozwy wniesione wcześniej przeciwko pracodawcy lub producentowi, dla którego powód regularnie pracował/na którego produkt powód był regularnie narażony.
 • Dowód na obecność materiałów zawierających azbest w miejscu pracy lub w produkcie. Może to obejmować wykazy materiałów, cytowane artykuły prasowe, audyty/badania produktów oraz inne profesjonalne/oficjalne źródła danych.
 • Bezpośrednie powiązanie między azbestem/materiałami zawierającymi azbest i powodem. Regularna ekspozycja, zaniedbanie lub inne powiązania.

Proszę porozmawiać z adwokatem w celu uzyskania dokładnych informacji o tym, co należy przedstawić w celu wykazania odpowiedzialności.

Ograniczenie czasowe składania roszczeń w sprawie międzybłoniaka

Wszystkie roszczenia związane z międzybłoniakiem muszą być wnoszone w ramach określonego okresu ograniczeń czasowych obowiązujących w danym stanie. W poszczególnych stanach obowiązują inne okresy ograniczeń, a ustalenie takiego okresu może wymagać uzyskania porady prawnej. W rzadkich przypadkach ograniczenia czasowe składania roszczeń mogą nie mieć zastosowania, jednak takie przypadki będą rozpatrywane w inny sposób. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń czasowych składania roszczeń związanych z międzybłoniakiem należy kierować do adwokata.

Informacje o narażeniu na azbest obecny w nowoczesnych produktach

Osoby rozważające podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania odszkodowania w związku z narażeniem na azbest obecny w nowoczesnych produktach powinny zapoznać się z kilkoma faktami.

Gdzie występuje azbest?

Być może trudno w to uwierzyć, jednak obecnie w Stanach Zjednoczonych azbest jest nadal wytwarzany (mimo że dozwolone jest wykorzystywanie tylko odzyskanego azbestu jedynie w kilku regulowanych branżach produkcyjnych). Większość azbestu występującego obecnie w USA znajduje się w starszych produktach, budynkach lub na terenach produkcyjnych i przemysłowych, na których występowały lub występują duże ilości materiałów zawierających azbest.

Mimo że większość osób nie będzie narażona na kontakt z azbestem, są pewne wyjątki i miejsca, o których należy pamiętać, szczególnie jeśli dany dom, mieszkanie lub inna nieruchomość została zbudowana przed 1980 rokiem.

Gdzie może znajdować się azbest w moim budynku?

Azbest był używany przez wiele lat w pewnych bardzo konkretnych zastosowaniach. Identyfikując potencjalne problemy z azbestem należy zawsze uwzględniać następujące zastosowania:

 • materiał budowlany dodawany w celu wzmocnienia (np. azbest był dodawany do betonu, asfaltu i materiałów winylowych stosowanych w gontach dachowych, rurach, sidingu, płytach gipsowo-kartonowych, kafelkach, pastach uszczelniających i klejach)
 • materiał ognioodporny stosowany na belkach i słupach stalowych podczas budowy budynków wielopiętrowych
 • izolacja termiczna i środek kontroli kondensacji
 • składnik tynku akustycznego
 • składnik mieszanki natryskiwanej na sufity i ściany w celu uzyskania miękkiego, teksturowanego wyglądu

Kontaktując się ze specjalistą w celu dokonania oceny obecności materiałów zawierających azbest należy wspomnieć o wymienionych wyżej składnikach. NIE NALEŻY przeprowadzać ocen ani usuwać takich materiałów bez pomocy specjalisty.

Kiedy materiały zawierające azbest mogą być problematyczne?

Materiał zawierający azbest będący w dobrym stanie i pozostawiony na swoim miejscu nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia. Jeśli jednak taki materiał został uszkodzony lub rozpada się, albo jeśli budynek ma być rozebrany, odnowiony lub przebudowany, należy zadbać o to, aby zapobiec uwolnieniu włókien azbestu do powietrza. Wdychanie mikroskopijnych włókien azbestu z kruchych (łamliwych) materiałów zawierających azbest może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Wdychane włókna azbestu mogą na długo utknąć w tkankach i wywołać raka.

Azbest może również wywołać choroby lub problemy azbestozależne takie jak: azbestoza, czyli postępująca, upośledzająca funkcjonowanie i potencjalnie śmiertelna choroba; międzybłoniak, czyli rzadki nowotwór rozwijający się z warstwy komórek zwanej mezotelium (międzybłonek), cienkiej warstwy tkanek wyściełającej jamy ciała i otaczającej narządy wewnętrzne; oraz powstanie blaszek opłucnej, czyli tkanki bliznowatej w klatce piersiowej.

Narażenie na materiały zawierające azbest

Nie jest znana liczba włókien, jaka po wdychaniu powoduje choroby związane z azbestem. Przy bardzo niskich poziomach narażenia (na przykład przebywanie w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się popękana płytka zawierająca azbest), zagrożenie może być znikome. Jednak podczas wyburzania, remontu i usuwania materiałów, zagrożenia wynikające z narażenia znacząco rosną. Palenie również znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuca związanego z azbestem. Prawie wszystkie znane przypadki raka płuca związanego z azbestem wystąpiły u osób, które paliły i były narażone na azbest.

W związku z tym, że azbest uwolniony do powietrza stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jest on uważany za niebezpieczną substancję zanieczyszczającą powietrze i podlega regulacji zgodnie z krajowymi standardami emisji niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, NESHAP).

W przypadku, gdy omówione wyżej materiały, w ocenie specjalisty zawierają więcej niż jeden procent azbestu, są uznawane za materiały zawierające azbest (ACM). Materiały te mogą być kruche i niekruche. Po wyschnięciu, kruchy materiał ACM można rozkruszyć w dłoni lub rozdrobnić na proszek i stanowi on większe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego niż niekruche ACM. Po wyschnięciu, niekruchego materiału ACM nie da się rozkruszyć w dłoni ani rozdrobnić na proszek.

Definicje międzybłoniaka (Mesothelioma)

Poniżej przedstawiono definicje słów i terminów często używanych w związku z międzybłoniakiem.

ACM (Asbestos Containing Materials)

ACM to akronim – nawa pochodzi od słów w języku angielskim oznaczających materiał zawierający azbest, czyli “asbestos-containing material”. Może obejmować zarówno nieprzetworzony azbest, jak i materiały wyprodukowane z azbestu lub w miejscu, w którym możliwe jest narażenie na azbest.

Do materiałów ACM może należeć prawie wszystko. Wiele starszych materiałów budowlanych zawiera azbest, występuje on między innymi w izolacji, rurach, tynku, podłogach z materiałów winylowych, klockach hamulcowych i wielu innych produktach. Nowoczesne produkty praktycznie nie zawierają ACM, jednak starsze budynki i materiały mogą wymagać oceny.

Azbest

Według OSHA, azbest to nazwa nadana grupie naturalnie występujących minerałów, odpornych na działanie ciepła i korozji. Włókna azbestu są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia.

Włóka azbestu stanowiące zagrożenie dla zdrowia są zbyt małe, aby można je było zauważyć gołym okiem. Wdychanie włókien azbestu może powodować gromadzenie się w płucach tkanki przypominającej blizny, co określa się azbestozą, i skutkować utratą funkcji płuc, która często może doprowadzić do niepełnosprawności i śmierci. Azbest wywołuje również raka płuca i inne choroby, w tym międzybłoniaka.

Narażenie na azbest

Narażenie na azbest to wyrażenie stosowane do opisania bezpośredniej ekspozycji na działanie azbestu. Może to nastąpić na wiele różnych sposobów, jednak najczęściej następuje na terenach produkcyjnych lub na budowach.

Osoby mieszkające w okolicach terenów, na których zlokalizowane są określone gałęzie przemysłu wytwórczego lub stacje uzdatniania wody, również mogą być z czasem narażone na kontakt z azbestem, ponieważ śladowe ilości włókien azbestu mogą okresowo przedostawać się na tereny zamieszkane.

Międzybłoniak (Mesothelioma)

Według Mayo Clinic, międzybłoniak to rodzaj nowotworu, który rozwija się w cienkiej warstwie tkanki pokrywającej większość narządów wewnętrznych (mezotelium).

Międzybłoniak to śmiertelny nowotwór o agresywnym przebiegu. Znane są i dostępne metody leczenia międzybłoniaka, jednak w przypadku wielu osób z tą chorobą wyleczenie nie jest możliwe. Rozpoznaniem każdego rodzaju międzybłoniaka musi zająć się lekarz.

Międzybłoniak osłonki pochwowej jądra

Według Mayo Clinic, międzybłoniak osłonki pochwowej jądra jest rzadką postacią międzybłoniaka. Międzybłoniak osłonki pochwowej jądra wpływa na tkankę otaczającą jądra, a jego pierwszymi objawami mogą być obrzęk lub guzowata struktura na jądrze. Rozpoznaniem każdego rodzaju międzybłoniaka musi zająć się lekarz.

Międzybłoniak osierdzia

Według Mayo Clinic, międzybłoniak osierdzia jest rzadką postacią międzybłoniaka. Międzybłoniak osierdzia rozwija się z tkanek otaczających serce, a jego objawami mogą być trudności z oddychaniem i ból w klatce piersiowej. Rozpoznaniem każdego rodzaju międzybłoniaka musi zająć się lekarz.

Objawy międzybłoniaka

 • Ból w klatce piersiowej
 • Ból w trakcie kaszlu
 • Duszność
 • Nietypowe grudki tkanki pod skórą na klatce piersiowej
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała
 • Ból pod klatką piersiową
 • Ból lub obrzęk w jamie brzusznej
 • Zaparcia
 • Problemy ze skrzepami (tworzenie się skrzepów w sytuacji, gdy nie powinny powstawać)
 • Uczucie bardzo dużego zmęczenia
 • Ból w jamie brzusznej (międzybłoniak otrzewnej)
 • Obrzęk w jamie brzusznej (międzybłoniak otrzewnej)
 • Nudności (międzybłoniak otrzewnej)

Nasilenie międzybłoniaka – rozpoznanie

 • Stopień zaawansowania nowotworu
 • Wielkość guzów
 • Czy guza można całkowicie usunąć chirurgicznie
 • Ilość płynu w klatce piersiowej lub jamie brzusznej
 • Wiek pacjenta
 • Ogólny stan zdrowia i aktywność pacjenta
 • Płeć pacjenta
 • Rodzaj komórek międzybłoniaka (obrazy mikroskopowe)
 • Liczba białych krwinek i stężenie hemoglobiny we krwi

Stopnie zaawansowania międzybłoniaka

Po zdiagnozowaniu międzybłoniaka złośliwego, wykonuje się kolejne badania w celu sprawdzenia, czy komórki nowotworu nie rozprzestrzeniły się do innych części ciała.

Opisane poniżej stopnie zaawansowania* są używane w przypadku złośliwego międzybłoniaka opłucnej:

Międzybłoniak stopnia I

Międzybłoniak występuje w opłucnej wyściełającej ścianę klatki piersiowej, po jednej stronie klatki. Może również zająć opłucną pokrywającą przeponę (cienki mięsień oddechowy położony poniżej płuc), śródpiersie (przestrzeń pomiędzy płucami) lub opłucną pokrywającą płuco. Nie rozprzestrzenił się na pobliskie węzły chłonne ani na odległe części ciała.

Międzybłoniak stopnia II

Międzybłoniak zajmuje pobliskie struktury, nadal istnieje jednak możliwość usunięcia chirurgicznego (resekcji). Guz znajduje się w opłucnej wyściełającej ścianę klatki piersiowej po jednej stronie klatki, a także w opłucnej pokrywającej płuco, przeponę i śródpiersie po tej samej stronie. Rozprzestrzenił się również na co najmniej jedno z następujących:

 • Pierwsza warstwa ściany klatki piersiowej (nazywana powięzią wewnątrzpiersiową)
 • Tkanka tłuszczowa śródpiersia
 • Pojedyncze ognisko w głębszych warstwach ściany klatki piersiowej
 • Powierzchnia osierdzia (zewnętrzna warstwa otaczająca serce)
 • Nowotwór nie rozprzestrzenił się na pobliskie węzły chłonne ani na odległe części ciała.

Międzybłoniak stopnia III

Międzybłoniak zajmuje pobliskie struktury, nadal istnieje jednak możliwość usunięcia chirurgicznego. Guz znajduje się w opłucnej wyściełającej ścianę klatki piersiowej po jednej stronie klatki, a także w opłucnej pokrywającej płuco, przeponę i śródpiersie po tej samej stronie. Rozprzestrzenił się również na co najmniej jedno z następujących:

 • Pierwsza warstwa ściany klatki piersiowej (powięź wewnątrzpiersiowa)
 • Tkanka tłuszczowa znajdująca się między płucami (w śródpiersiu)
 • Pojedyncze ognisko w głębszych warstwach ściany klatki piersiowej
 • Powierzchnia osierdzia (zewnętrzna osłona serca)
 • Nowotwór rozprzestrzenił się na pobliskie węzły chłonne po tej samej stronie, co główny guz. Nie rozprzestrzenił się na odległe części ciała (M0).

Międzybłoniak stopnia IV

Międzybłoniak może zajmować pobliskie struktury. Może rozprzestrzeniać się na pobliskie węzły chłonne. Nowotwór rozprzestrzenił się na odległe narządy, zajął na przykład kości, wątrobę, płuco lub opłucną po przeciwnej stronie organizmu, lub otrzewną (błonę wyściełającą jamę brzuszną).

Złośliwy międzybłoniak może nawracać po wyleczeniu.

*Informacje pochodzą z Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (American Cancer Society).

Złożenie pozwu dotyczącego międzybłoniaka

Uzyskanie diagnozy międzybłoniaka może być druzgocące. Jeśli u Państwa lub bliskiej Państwu osoby zdiagnozowano międzybłoniaka lub inną chorobę azbestozależną spowodowaną zaniedbaniem pracodawcy lub producenta, macie Państwo prawo złożyć pozew o odszkodowanie za narażenie na azbest. Mamy nadzieję, że ta witryna pomoże Państwu lepiej zrozumieć te choroby. Gorąco polecamy również konsultację z lekarzem lub kontakt z placówką zajmującą się badaniami nad międzybłoniakiem, która może udzielić bardziej szczegółowych informacji. Informacje o tym, jak wnieść roszczenie o odszkodowanie za narażenie na działanie azbestu, można uzyskać umawiając się na bezpłatną konsultację z naszymi prawnikami w Chicago zajmującymi się międzybłoniakiem.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu bezpłatnego przeglądu Państwa sprawy, pod numerem‌ ‌866-699-3339 ‌lub‌ ‌poprzez wypełnienie formularza wniosku o rozpatrzenie sprawy.‌

 

Back to News

Contact Us

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  Call us today!

  866-699-3339

    Leave a Review