Group photo of attorneys

Zrzeczenie się

Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i doradza czytelnikom tej strony , która składa się z reklam i materiałów promocyjnych , a nie ma na celu udzielania porad prawnych wśród użytkowników tej witryny.

Bellas & Wachowski - Attorneys at Law jestpartnerstwo z adwokatów uprawnionych do wykonywania zawodu wyłącznie w stanie Illinois , którzy rozumieją , że Internet jest doskonałym narzędziem, które pomaga nie- prawnicy rozumieją swoje prawa. Jednak nie chcemy , aby ktokolwiek polegać wyłącznie na zawartości tej strony w podejmowaniu ważnych decyzji prawnych .

Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law , a nie stara się reprezentować każdy, kto pragnie prawnikiem oparciu oglądania tej strony internetowej w innym państwie niż Illinois. Ta strona jest wyłączniepubliczny zasób informacji ogólnych , które są przeznaczone , ale nie obiecał lub gwarantowane , aby być prawdziwe , kompletne, lub up- to-date . Ta strona nie ma na celu byćźródłem zachęty lub porady prawnej , ani nie powinny byćpodstawą decyzji prawno- zatrudniania . Tak więcczytelnik nie powinien rozważyć te informacje jakozaproszenie dla relacji prawnik-klient , nie należy polegać na informacjach podanych w niniejszym dokumencie , i zawsze powinny zasięgnąć porady właściwego doradcy .

Ta strona nie ma na celu stworzenia relacji prawnik-klient z kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law .

Materiały na tej stronie są podane jedynie w celach informacyjnych , nie stanowi porady prawnej Peter C. Wachowski , PC Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i nie są gwarantowane prawidłowe, kompletne , lub up- to-date . Czytelnicy tej stronie nie należy polegać na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie i należy zawsze skonsultować się z prawnikiem uprawnionym do wykonywania zawodu prawnika w państwie, oraz z doświadczenia i wiedzy do obsługi określonej sprawy .

Wynajęcie prawnika toważna decyzja , która nie powinna opierać się wyłącznie na pisemny informacji o naszych kwalifikacji i doświadczenia .

Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i starała się przestrzegać wszystkich znanych wymogów prawnych i etycznych w publikacji tej stronie .

Ta strona internetowa linki do innych stron internetowych w Internecie. Te linki są dostarczane jako celu, aby pomóc Ci znaleźć inne zasoby internetowe, które mogą być interesujące , a nie mają na celu sugerować, że Peter C. Wachowski , PC i Bellas & Wachowski - Attorneys at Law sponsorzy , jest związany lub związane z , lub jest prawnie upoważniony do używania jakiejkolwiek nazwy handlowej, znaku towarowego, zarejestrowanego logo, oficjalną pieczęć prawną lub symbol chronionego prawami autorskimi , lub które mogą być odzwierciedlone w linki.

Peter C. Wachowski , P.C. oznacza Peter C. Wachowski jako pełnomocnika odpowiedzialnego za treść na tej stronie.

Informacje zawarte na tej stronie są tylko w celach informacyjnych i nie powinny być interpretowane jako porady prawnej w każdej sprawie. Brak odbiorców treści z tej strony , klientów lub w inny sposób , powinna działać lub powstrzymać się od działań na podstawie treści zawartych w serwisie bez uzyskania odpowiedniej profesjonalnej porady prawnej lub innej na poszczególnych faktów i okoliczności będące przedmiotem sporu z adwokatem licencjonowanym w stan odbiorcy . Zawartość tej strony zawiera informacje ogólne i mogą nie odzwierciedlać aktualnych zmian prawnych , wyroków lub ugód . Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do działań podjętych lub nie podjęte na podstawie któregokolwiek lub wszystkich treści na tej stronie .

Wszelkie informacje wysyłane do Peter C. Wachowski P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i przez Internet e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej nie jest bezpieczne i odbywa się to na zasadzie non - poufnych . Przekazywanie informacji z tej strony internetowej nie tworzy relacji prawnik-klient między tobą i Peter C. Wachowski , PC Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i , ani nie jest przeznaczone do tego. Transmisja w Serwisie , w części lub w całości i / lub dowolny z nami za pośrednictwem komunikacji internetowej poczty e-mail za pośrednictwem tej strony nie stanowi lub tworzy relacji prawnik-klient między nami i wszelkich odbiorców .

Niektóre linki w obrębie witryny może doprowadzić do innych stron internetowych , w tym tych, eksploatowane i utrzymywane przez osoby trzecie . Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i obejmuje te łącza wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika , a obecność takiego związku nie oznacza odpowiedzialność za danej strony lub zachęty do danej strony , jej operatora , lub jej zawartości .

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są dostarczane " TAK, JAK SĄ ", bez jakiejkolwiek gwarancji , wyraźnych lub dorozumianych , w tym , ale nie ograniczając się do , dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw .

Ponadto , Peter C. Wachowski , P.C. Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i nie chce reprezentować każdy, kto pragnie reprezentację opartą na przeglądanie tej witryny w stanie, w którym ta strona nie zastosuje się do wszystkich przepisów i zasad etycznych w tym stanie .

Powielanie, rozpowszechnianie , publikowanie i / lub retransmisji materiału zawarte w Peter C. Wachowski , PC Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Peter C. Wachowski , PC Bellas & Wachowski - Attorneys at Law i został uzyskany .