Group photo of attorneys

Zgłaszanie wypadku lub obrażeń cielesnych

 1. Kogo powinien poinformować poszkodowany pracownik?
 2. Jakie jest ograniczenie czasowe dla powiadomienia pracodawcy?
 3. Co pracodawca powinien zrobić po otrzymaniu powiadomienia?
 4. Co, jeśli pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania?
 5. Czy pracownik może zostać zwolniony za informowanie o wypadku lub zgłoszenie szkody?

1. Kogo powinien poinformować poszkodowany pracownik?

Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę. Prawo wymaga od pracownika poinformowania pracodawcy o dacie i miejscu zdarzenia, jeśli są wiadome.

Informacja może być przekazana ustnie lub pisemnie. Aby uniknąć kłopotów, radzimy dać pracodawcy pisemną notatkę zawierającą następujące informacje:

 1. Datę i miejsce wypadku;
 2. Krótki opis wypadku, obrażeń lub choroby; oraz
 3. Nazwisko pracownika, adres i numer telefonu.

Powiadomienie innego pracownika nie będącego członkiem zarządu uważane jest za niepowiadomienie pracodawcy.

2. Jakie jest ograniczenie czasowe dla powiadomienia pracodawcy?

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik musi poinformować pracodawcę w ciągu 45 dni od wypadku. Wszelkie opóźnienia w poinformowaniu pracodawcy mogą opóźnić wypłatę odszkodowania. Opóźnienie większe niż 45 dni może grozić całkowitą jego utratą.

W przypadku obrażeń wynikających z wystawienia na działanie promieniowania radiologicznego pracownik musi powiadomić pracodawcę w 90 dni po tym, kiedy uznał lub podejrzewa, że otrzymał zbyt dużą dawkę promieniowania.

W przypadku chorób zawodowych pracownik musi powiadomić pracodawcę tak szybko, jak to możliwe po stwierdzeniu u siebie tego stanu.

3. Co pracodawca powinien zrobić po otrzymaniu powiadomienia?

Pracodawca powinien niezwłocznie podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnić konieczną pierwszą pomoc i dalszą pomoc lekarską;
 2. Poinformować ubezpieczyciela lub administratora odszkodowań pracowniczych, nawet jeśli pracodawca kwestionuje roszczenia pracownika;
 3. Jeśli pracownik nie może pracować więcej niż trzy dni z powodu swoich obrażeń cielesnych, pracodawca musi:

  1. Zacząć wypłacać odszkodowanie; lub
  2. Doręczyć pracownikowi pisemne wyjaśnienie dodatkowych informacji, których potrzebuje przed rozpoczęciem wypłacania odszkodowania; lub
  3. Doręczyć pracownikowi pisemne wyjaśnienie o tym, dlaczego nie otrzyma odszkodowania.

4. Co, jeśli pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania?

Pracownik lub jego adwokat powinni skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, aby ustalić, dlaczego nie wypłacił on odszkodowania. Słaba komunikacja między stronami jest częstą przyczyną opóźnień i nieporozumień.

Jeśli problem istnieje nadal, pracownik powinien zgłosić szkodę do Komisji. Proszę mieć na uwadze, że sprawozdanie z wypadku nie uruchamia automatycznie działań Komisji. Komisja rozpoczyna działania tylko, jeśli pracownik wnosi o roszczenia i stosuje się do procedur umożliwiających rozprawę. (Patrz kolejny Rozdział).

5. Czy pracownik może zostać zwolniony za informowanie o wypadku lub zgłoszenie szkody?

Nielegalne jest molestowanie, zwalnianie, odmawianie zatrudnienia lub dyskryminowanie w jakikolwiek sposób pracownika za egzekwowanie swoich praw. Takie działania pracodawcy mogą stworzyć podstawy do wniesienia w sądzie okręgowym osobnego pozwu o odszkodowanie.

Pracownik ze znajdującym się w toku postępowaniem o odszkodowanie pracownicze może jednak zostać ukarany lub zwolniony z innych uzasadnionych powodów.