Group photo of attorneys

Zgłaszanie sprawy do Komisji

  1. Jak zgłasza się sprawę do Komisji?
  2. Jakie są terminy na złożenie wniosku?
  3. Ile adwokaci żądają za swoje usługi?

1. Jak zgłasza się sprawę do Komisji?

Pracownik musi przedłożyć trzy kopie Wniosku o Zaspokojenie Roszczenia (Application for Adjustment of Claim) wraz z Aktem Doręczenia Sądowego (Proof of Service) stwierdzającego, że kopia wniosku została przesłana pracodawcy. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub osobiście w każdej placówce Komisji.

Za formularze i zgłoszenie szkody nie pobiera się opłat.

2. Jakie są terminy na złożenie wniosku?

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik, który nie zgłosi sprawy w odpowiednim czasie, traci prawo do przyszłych odszkodowań. W większości przypadków pracownik musi zgłosić sprawę albo w trzy lata po wypadku, śmierci lub okaleczeniu przez chorobę zawodową, albo w dwa lata po uiszczeniu ostatniej należności za leczenie okresowej pełnej niepełnosprawności (TTD).

Niektóre sprawy mają różne terminy:

Wystawienie na działanie azbestu: w ciągu 25 lat po ostatnim zdarzeniu.

Śmierć: w ciągu trzech lat od śmierci, w dwa lata po ostatnim odszkodowaniu w ramach Ustawy o Odszkodowaniach Pracowniczych lub w trzy lata od ostatniego odszkodowania w ramach Ustawy o Chorobach Zawodowych.

Choroba zawodowa: w większości przypadków nie wypłaca się odszkodowań, chyba że choroba zawodowa jest przyczyną niepełnosprawności w czasie dwóch lat od ostatniego wystawienia na szkodliwe działanie. Aby otrzymać odszkodowanie za boreliozę lub choroby spowodowane wdychaniem pyłu krzemionkowego lub azbestowego niepełnosprawność musi wystąpić w ciągu trzech lat od ostatniego wystawienia na szkodliwe działanie.

Zapalenie płuc: wniosek należy złożyć w 5 lat po chorobie lub ostatnim opłaceniu świadczeń lekarskich.

Wystawienie na działanie promieniowania: wniosek należy złożyć w 25 lat po ostatnim wystawieniu na szkodliwe działanie.

3. Ile adwokaci żądają za swoje usługi?

Prawo ogranicza honorarium adwokatów:

  1. Adwokat nie powinien żądać prowizji od opłat, które pracodawca uiścił o czasie i we właściwy sposób za świadczenia medyczne, okresową pełną niepełnosprawność (TTD) oraz wszystkie inne rekompensaty.
  2. Wynagrodzenie adwokata jest ograniczone do 20% uzyskanej rekompensaty, do 20% z 364 tygodni maksymalnego odszkodowania za TTD, chyba że odbędzie się rozprawa i Komisja przyzna dodatkowe odszkodowanie.
  3. Jeśli pracodawca przedłożył pracownikowi pisemną ofertę, adwokat może jedynie policzyć honorarium od sumy otrzymanej w ramach tej oferty. W tym przypadku może ono przekraczać 20% dodatkowej sumy odszkodowania.
  4. Honorarium adwokata musi być określone na formularzu Umowy o Zastępstwo Prawne (Attorney Representation Agreement) podpisanym przez pracownika (lub krewnych w przypadku śmierci pracownika), a następnie zatwierdzone przez Komisję.