Group photo of attorneys

Zbyt duża prędkość

Zbyt duża prędkość jest w Stanach Zjednoczonych najczęstszym czynnikiem przyczyniającym się do wypadków drogowych. Wypadki z tym związane, oszacowanych przez Narodową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) kosztują państwo 40,4 miliardów dolarów rocznie. W 2005 roku szybka jazda była udziałem w 30 procentach wypadków śmiertelnych. W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law stosujemy wszelkie możliwe środki, by udowodnić zaniedbanie ze strony zbyt szybko jadącego kierowcy i uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie dla naszych klientów. W prawie Stanu Illinois wszyscy kierowcy zobowiązani są do jazdy z ostrożną lub rozważną prędkością.

Każda prędkość wykraczająca poza następujące ograniczenia jest dowodem nieostrożnej jazdy:

  • 15 mil/h zbliżając się do terenu szkoły
  • 30 mil/h w obszarze miejskim zabudowanym
  • 65 mil/h w pozostałych strefach, chyba że dyrekcja ruchu drogowego wyda inne rozporządzenie

Ogólnie rzecz biorąc, kolizje drogowe oznaczają dla państwa koszt rzędu 7.300 dolarów na sekundę. Całkowita suma szkód spowodowanych przez wypadki drogowe została oszacowana na 230,6 miliarda dolarów w 2000 roku. W 2005 roku suma ta wynosiła 40,4 miliarda dolarów – 76.865 dolarów na minutę lub 1.281 dolarów na sekundę.

Zbyt szybka jazda zmniejsza bezpieczną sterowność pojazdem na zakrętach lub przy omijaniu przedmiotów na jezdni, wydłuża drogę hamowania oraz wydłuża odległość przebytą przez pojazd do chwili reakcji kierowcy na niebezpieczną sytuację. W śmiertelnych wypadkach drogowych spowodowanych zbyt szybką jazdą najczęściej poszkodowani są młodzi mężczyźni. Względna proporcja takich wypadków ulega zmniejszeniu wraz z rosnącym wiekiem kierowców. W 2005 roku 38 procent mężczyzn w wieku od 15 do 20 lat biorących udział w wypadku śmiertelnym jechało za szybko. Co więcej, alkohol i za szybka jazda wydają się iść w parze. W 2005 roku 25 procent zbyt szybko jadących kierowców poniżej 21 roku życia biorących udział w wypadkach śmiertelnych miało we krwi więcej niż 0,08 (gramów na decylitr [g/dl]) lub więcej. W przeciwieństwie do nich tylko 11 procent nie jadących za szybko kierowców poniżej 21 lat, uczestniczących w wypadkach śmiertelnych, nadużyło alkoholu. Z kierowców między 21 a 24 rokiem życia biorących udział w wypadkach śmiertelnych 50 procent ze zbyt szybko jadących było pod wpływem alkoholu, w porównaniu do tylko 24 procent nie przekraczających dozwolonej prędkości. Alkohol i zbyt szybka jazda są w oczywisty sposób śmiertelną kombinacją.

W 2005 roku 34 procent wszystkich motocyklistów biorących udział w wypadkach śmiertelnych, było pod wpływem alkoholu, w porównaniu do 22 procent kierowców samochodów, 18 procent kierowców lekkich ciężarówek i 7 procent kierowców dużych ciężarówek. W 2005 roku tylko 49 procent kierowców poniżej 21 lat przekraczających prędkość i biorących udział w wypadkach śmiertelnych, miało zapięte pasy bezpieczeństwa w chwili wypadku. W porównaniu do nich 67 procent kierowców nie przekraczających prędkości w tej samej grupie wiekowej miało zapięte pasy. Kierowcy powyżej 21 lat jadący za szybko, uczestniczących w wypadkach śmiertelnych, lecz zapiętych pasami w chwili wypadku, wynosiła 43 procent wobec 73 procent zapiętych pasami kierowców biorących udział w wypadkach śmiertelnych.