Group photo of attorneys

Zamierzona szkoda wobec osoby lub mienia

Obrażenia cielesne mogą powstać wskutek zamierzonego działania wobec innej osoby. Taki rodzaj działania można nazywać “złośliwym”, “celowym” lub “świadomym”. Osoba działająca z zamiarem wyrządzenia krzywdy będzie odpowiedzialna za powstałe szkody. Kiedy ktoś celowo wyrządzi szkodę osobie lub jej mieniu, zostaje popełniony czyn niedozwolony zamierzony. Te czyny można podzielić na dwie grupy: na skierowane przeciwko ludziom i na skierowane przeciwko mieniu. Wśród najczęściej spotykanych zamierzonych czynów niedozwolonych można wyróżnić następujące:


We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.