Group photo of attorneys

Wysokość odszkodowania

Nie ma prostej, uniwersalnej formuły pozwalającej na przyczepienie plakietki z ceną do obrażeń, bólu i cierpienia. W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law polegamy bardziej na naszym doświadczeniu w sprawach obrażeń cielesnych wszelkich rodzajów, co pozwoli nam ustalić, ile warta może być Twoja sprawa. Takie doświadczenie jest istotne w uniknięciu polubownego załatwienia sprawy poza sądem za mniej, niż jest ona warta w świetle prawa.

Nie ma twardych, ani szybkich reguł, ani magicznych równań do obliczenia dokładnej kwoty odszkodowania. Aby ustalić wartość Twoich obrażeń, adwokat z naszej kancelarii obliczy Twoje utracone przychody, wydatki na świadczenia lekarskie i uszczerbek w mieniu. Ponadto spotkamy się z Tobą w celu omówienia szczegółów Twojego bólu i cierpienia, urazu psychicznego lub niepokoju emocjonalnego, utraty radości życia, utraty konsorcjum oraz możliwości rynkowych. Jeśli będzie to konieczne, uciekniemy się do pomocy biegłych lekarzy i ekspertów od zatrudnienia, aby udowodnić rodzaj i zakres Twoich szkód.

Oprócz tego skorzystamy z naszej ekspertyzy w szacowaniu liczby innych ważnych czynników, takich jak zakres odpowiedzialności oskarżonego, rodzaj doznanych obrażeń, wiarygodność oskarżonego, Twój wiek oraz czy istnieją wiarygodni świadkowie, którzy zeznają na Twoją korzyść.

Formuły są jedynie wskazówkami. Każda sprawa jest inna i tym samym każdy rezultat będzie inny. Mimo, że nie możemy zagwarantować pewnej kwoty odszkodowania za dane zajścia, możemy zapewnić, że energicznie rozważymy i sprawdzimy każdą możliwość uzyskania odszkodowania w celu zmaksymalizowania otrzymanej przez Ciebie końcowej kwoty.

We wszystkich sprawach obrażeń cielesnych cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.