Group photo of attorneys

Wypadek Rowerowy

Mamy wiele lat doświadczenia w negocjowaniu i egzekwowaniu odszkodowań w sprawach o obrażenia cielesne i bezprawne spowodowanie śmierci wynikających z wypadków rowerowych. Prowadziliśmy, rozwiązywaliśmy i wygrywaliśmy sprawy dla klientów, którzy w wyniku wypadku zetknęli się z:

  • złamaniami kości
  • urazem rdzenia kręgowego
  • urazami ortopedycznymi
  • urazem mózgu
  • innymi katastrofalnymi obrażeniami
  • urazem tkanki łącznej
  • sporem o odszkodowanie