Group photo of attorneys

Wtargnięcie

Wedle prawa właściciele nieruchomości mają do nich nierozłączne prawa, z których najważniejszym jest prawo do „wyłącznego” użytkowania swojej własności. Oskarżony będzie odpowiadał za wtargnięcie, jeśli wejdzie na teren nieruchomości bez zgody powoda i zakłóci prawo właściciela do wyłącznego użytkowania swojej ziemi.

„Wtargnięcie” ma miejsce, kiedy albo: (1) osoba celowo wkroczy bez pozwolenia na teren innej osoby; (2) osoba pozostanie na terenie innej osoby bez dalszej zgody przebywania na nim, nawet jeśli wkroczyła zgodnie z prawem; albo (3) osoba umieści bez zgody na terenie innej osoby przedmiot (lub odmówi jego usunięcia). Należy zauważyć, że pojęcie “wtargnięcie” ma związek jedynie z celowym zakłóceniem czyichś praw własności. Jeśli ktoś przypadkowo wejdzie na czyjś teren, nie jest to uważane za wtargnięcie.

Na przykład, włamywacz, który celowo wszedł do czyjegoś domu, jest sprawcą wtargnięcia. Z drugiej strony, jeśli doznasz ataku epilepsji prowadząc samochód i wjedziesz na czyjś trawnik powodując szkody materialne, nie będziesz odpowiadał za wtargnięcie.