Group photo of attorneys

Statut ograniczeń czasowych w procesach o odpowiedzialność za produkt

W Stanie Illinois pozwy o odpowiedzialność za produkt jako całkowita odpowiedzialność lub zaniedbanie należy złożyć w trybie dwóch lat po zdarzeniu. „Przyczyna zdarzenia” nie następuje dopóki powód nie dowiedzie, że odniósł obrażenia w wyniku działań oskarżonego.

Jeśli pozew opiera się na prawie kontraktowym Stanu Illinois, jak ma to miejsce w naruszeniu warunków gwarancji, pozew należy złożyć w ciągu dziesięciu lat od zdarzenia. Ograniczenie to ulega skróceniu, jeśli kontrakt nie jest na piśmie. Podobnie jak w sprawach całkowitej odpowiedzialności i zaniedbania „przyczyna zdarzenia” nie ma miejsca, dopóki powód nie dowiedzie, że nastąpiło naruszenie warunków umowy. Jeśli nie wniesiesz pozwu w tym czasie, nie możesz już później tego zrobić.

Dodatkowo do typowych statutów ograniczeń ustawodawstwo stanowe powołało również szczególne statuty dla pewnych typów zdarzeń, aby nałożyć zewnętrzne ograniczenia czasowe na pewne rodzaje pozwów. Nazywają się one statutami spoczynku. Statuty te nakładają zazwyczaj zewnętrzne ograniczenie (przeważnie 10, 15 lub 20 lat) na pewne rodzaje pozwów, niezależnie od chwili ujawnienia obrażeń cielesnych. W Stanie Illinois poszkodowani nie mogą wnieść pozwu o odpowiedzialność za product, jeśli produkt został sprzedany 12 lat przed odniesieniem obrażeń. Celem tego ograniczenia jest danie konsumentom jednakowego czasu ochorny.

We wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, udokumentowanie pochodzenia produktu oraz umożliwienie inżynierom i innym biegłym szczegółowej oceny produktu i Twoich odniesionych obrażeń. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich poprzez produkt padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.