Group photo of attorneys

Sprzeniewierzenie

Sprzeniewierzenie jest celowym zakłóceniem czyjejś własności lub mienia, które jest na tyle znaczące, żeby strona zakłócająca musiała wypłacić pełną wartość własności.

Przykład: Jan pożycza od Tomka kosiarkę do trawy, lecz nigdy jej nie oddaje, pomimo próśb Tomka. Jan będzie odpowiedzialny za szkody powstałe u Tomka z tytułu sprzeniewierzenia. Należy mieć na uwadze, że cywilne naprawienie szkody różni się od jakiejkolwiek kary nałożonej na Jana przez prawo karne w przypadku kradzieży.