Group photo of attorneys

Skutki urazu kręgosłupa (SCI)

Skutki SCI zależą od rodzaju obrażeń i ich stopnia. SCI można podzielić na dwa rodzaje obrażeń - pełne i niepełne. Pełny uraz oznacza, że ustały funkcje poniżej poziomu obrażenia; brak czucia i dobrowolnego ruchu. Osoba z niepełnym urazem może poruszać jedną kończyną bardziej niż inną, czuje części ciała, którymi nie może poruszać lub ma władzę bardziej nad jedną częścią ciała niż nad inną. Wraz z postępem w leczeniu SCI częstsze są teraz niepełne urazy.

Stopień urazu jest bardzo pomocny w przewidywaniu, które części ciała zostaną dotknięte paraliżem lub utratą funkcji. Należy pamiętać, że przy niepełnych urazach może nastąpić zróżnicowanie w diagnozach. Urazy szyi kończą się zazwyczaj porażeniem dolnych i górnych kończyn. Urazy powyżej poziomu C-4 mogą wymagać respiratora. Częstym wynikiem urazu C-5 jest utrata władzy w nadgarstku i dłoni, gdy nadal posiada się władzę w barku lub bicepsie. Urazy C-6 dają kontrolę nad nadgarstkiem, lecz nie nad dłonią. Osoby z urazem C-7 i T-1 mogą prostować ramiona, lecz mają w dalszym ciągu kłopoty ze zręcznością dłoni i palców.

Urazy klatki piersiowej i niższych partii są przyczyną paraliżu kończyn dolnych bez porażenia ramion i dłoni. Na poziomie T-1 do T-8 często istnieje władza w dłoniach, lecz brak kontroli nad tułowiem, a co za tym idzie mięśni brzucha. Urazy niższych partii (T-9 do T-12) pozwalają na dobre kontrolowanie tułowia i mięśni brzucha. Urazy lędźwi i krzyża pozostawiają niedowład mięśni bioder i nóg.

Oprócz utraty czucia i zaburzeń motoryki u osób z SCI występują też inne objawy. Na przykład, zaburzenie pracy jelita cienkiego i grubego. Wpływa to często na sprawność seksualną: mężczyźni z SCI bywają bezpłodni, podczas kiedy ogólnie nie ma to wpływu na płodność u kobiet. Obrażenia wysokich partii (C-1, C-2) mogą skutkować utratą funkcji bezwolnych, w tym umiejętność oddychania. Konieczne są wtedy urządzenia pomocnicze, jak respirator lub stymulator przepony. Innymi skutkami SCI mogą być niskie ciśnienie krwi, niemożność regulacji ciśnienia krwi, zmniejszona kontrola temperatury ciała, niemożność wydalania potu poniżej miejsca urazu oraz chroniczny ból.

Można „skręcić kark”, a mimo tego nie odnieść urazu kręgosłupa, jeśli tylko kości wokół rdzenia kręgowego (kręgi) ulegną uszkodzeniu, a sam rdzeń pozostanie nienaruszony. W takich przypadkach nie wystąpi paraliż, jeśli tylko unieruchomi się kości. W przypadku wystąpienia SCI zazwyczaj pojawia się opuchlizna rdzenia. Może wtedy dojść do rozległych zmian w całym organizmie. W dni lub tygodnie później opuchlizna mija i mogą powrócić niektóre funkcje. W niepełnych urazach funkcje mogą u poszkodowanego powrócić nawet w 18 miesięcy po wypadku. Bardzo rzadko zdarza się, że u niektórych osób funkcje powracają lata po wypadku, jednak u bardzo niewielkiej liczby osób z SCI powracają wszystkie funkcje. Obecnie nie ma kuracji SCI. Wielu badaczy zajmuje się tym problemem i w laboratoriach uczyniono wiele postępów. Udało się między innymi zmniejszyć zakres szkód w chwili urazu. Sterydy, jak metyloprednizolon, zmniejszają opuchliznę, która jest częstą przyczyną szkód wtórnych po wypadku. Lek eksperymentalny Sygen wydaje się redukować utratę funkcji, jednak mechanizm jego działania nie został jeszcze dokładnie zbadany.

W sprawach dotyczących urazu kręgosłupa najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał urazu kręgosłupa, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.