Group photo of attorneys

Rehabilitacja zawodowa/alimentacyjna

  1. Czym jest rehabilitacja zawodowa?
  2. Kiedy pracownikowi przysługuje rehabilitacja zawodowa?
  3. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi podczas brania udziału w zatwierdzonym programie rehabilitacji zawodowej?
  4. Jak oblicza się odszkodowanie za koszty utrzymania?

1. Czym jest rehabilitacja zawodowa?

Rehabilitacja zawodowa zawiera między innymi doradztwo przy poszukiwaniu zatrudnienia, nadzorowanie programu poszukiwania pracy i szkolenia zawodowe, w tym kształcenie w renomowanej instytucji szkoleniowej.

2. Kiedy przysługuje pracownikowi rehabilitacja zawodowa?

Jeśli pracownik nie może wrócić do pracy sprzed wypadku, pracodawca musi pokryć koszty leczenia, instruktażu i potrzebnego szkolenia dla odbycia rehabilitacji fizycznej, psychicznej i zawodowej pracownika, wraz z kosztami utrzymania i wydatkami ubocznymi.

Pracownik musi współpracować w ramach rozsądnie ułożonego programu rehabilitacji zawodowej lub zaakceptować usługi zakładu wybranego przez pracodawcę.

3. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi podczas brania udziału w zatwierdzonym programie rehabilitacji zawodowej?

Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za koszty utrzymania oraz koszty i wydatki na program rehabilitacji zawodowej.

4. Jak oblicza się odszkodowanie za koszty utrzymania?

Odszkodowanie za koszty utrzymania nie mogą wynieść mniej niż stawka TTD pracownika.