Group photo of attorneys

Przyczyny porażenia mózgowego

Porażenie mózgowe może wystąpić w czasie ciąży, w trakcie porodu lub u noworodka. Mimo, że istnieje wiele możliwych przyczyn porażenia mózgowego, poniżej przedstawiono jego najczęstsze rozpoznawalne przyczyny lub czynniki.

W czasie ciąży:

 • szczególne rodzaje infekcji mogą wystąpić po raz pierwszy w czasie ciąży, w tym toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia (CMV), opryszczka lub nieleczony paciorkowiec grupy B
 • mogą mieć miejsce nieprawidłowości łożyskowe, w tym niewydolność łożyska lub przedwczesne starzenie się łożyska w czasie ciąży, przedwczesne oddzielenie się łożyska od ścianki macicy, powodując wewnętrzny niedorozwój wzrostu płodu (IUGR)
 • poważne niedożywienie matki
 • częste stosowanie przepisanych, nieprzepisanych, nielegalnych leków lub alkoholu przez matkę w czasie ciąży
 • kontakt z toksycznymi chemikaliami lub innymi szkodliwymi substancjami
 • nieleczone nadciśnienie u matki, stan przedrzucawkowy, rzucawka, toksemia lub cukrzyca
 • skutki różnych rodzajów defektów genetycznych lub ich objawów

W trakcie porodu:

 • nieleczone ściśnięcie, wypadnięcie lub okluzja pępowiny
 • nierozpoznane lub nieleczone objawy cierpienia płodu powodowane uciskiem pępowiny
 • dystocja, w której dziecko zbyt długo tkwiło w kanale rodnym wskutek swoich rozmiarów lub ułożenia
 • uszkodzenie łożyska podczas porodu - placenta previa lub placenta ablatio

U noworodka:

 • komplikacje u wcześniaków, w tym problemy z sercem, ciśnieniem krwi, krążeniem, oddychaniem, zespołem aspiracji smółki, odżywianiem, nawilżeniem, temperaturą, zakażeniem, żółtaczką lub hemofilią
 • wady dziedziczne powodujące zakłócenia trawienia u dziecka
 • nieleczone ataki

Każda z powyższych przyczyn może zakłócać prawidłowy rozwój układu nerwowego lub dostarczanie tlenu i środków odżywczych do mózgu płodu lub noworodka. Kiedy doprowadzenie tlenu i środków odżywczych do mózgu zostaje przerwane, poważnie zahamowane lub zmniejszone na jakiś czas, oznacza to uszkodzenie mózgu. W zależności od miejsca tego uszkodzenia i jego zakresu, u noworodka mogą wystąpić oznaki opóźnionego rozwoju, nienormalnej aktywności i hałaśliwości, kalectwo, ataki, krwawienie w mózgu, paraliż kończyn, hipotonia (wiotkość tułowia), niedorozwój umysłowy i inne oznaki wad fizycznych i umysłowych.

Ważne jest zrozumienie, że porażenie mózgowe może wystąpić także bez błędu w sztuce lekarskiej, z zapewnioną możliwie najlepszą opieką, kiedy nic nie powinno było lub nie mogło zostać zrobione przez opiekunów medycznych w celu uniknięcia urazu. Niestety najczęściej okazuje się, że urazu można było uniknąć lub znacznie zmniejszyć przy podjęciu stosownych środków i o właściwym czasie przez służby medyczne. Jedynym sposobem, jak można stwierdzić, czy uraz był do uniknięcia, jest przedłożenie uznanym i wykwalifikowanym profesjonalistom dokumentacji o opiece przedporodowej, porodowej i okresu niemowlęcego. Oni będą rozumieć skomplikowane powiązania fizjologiczne matki i płodu w czasie ciąży, stres, który przechodzi noworodek przy porodzie, mechanizmy do poradzenia sobie z tym stresem, proces przyzwyczajania się noworodka do życia poza ciałem matki, jego potrzeby oraz reakcje na pewne rodzaje stresu wywoływanego przez otoczenie.

W sprawach dotyczących porażenia mózgowego najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał porażenia mózgowego, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.