Group photo of attorneys

Pobicie

Pobicie jest zamierzonym, bolesnym atakiem na inną osobę bez jej zgody, zarówno przeprowadzonym jak i rozpoczętym przez sprawcę. Na przykład, ktoś dopuści się pobicia, jeśli w zamierzony sposób zabije inną osobę uderzeniem pięścią lub rzuconym w nią przedmiotem. Aby zaistniało pobicie, sprawca musi doprowadzić do rzeczywistego kontaktu z osobą (lub przedmiotem z nią powiązanym, takim jak ubranie, torba lub krzesło, na którym siedzi). W pobiciu zawiera się nie tylko kontakt będący przyczyną bólu fizycznego, lecz także agresywne lub obraźliwe zachowanie. Na przykład, naplucie komuś w twarz jest pobiciem, tak samo jak każdy inny obraźliwy i akt agresji.