Group photo of attorneys

Oznaki TBI

Mimo, że urazy wewnątrzczaszkowe nie są od razu widoczne w chwili wypadku, istnieją oznaki TBI: utrata przytomności, niemożność przypomnienia sobie wydarzeń sprzed wypadku, jak i zmiana stanu umysłowego, czyli oszołomienie, dezorientacja lub zagubienie. Po wypadku u dorosłych najczęściej występują następujące objawy:

 • przewlekły ból szyi
 • dzwonienie w uszach (tinnitus)
 • zaniki koncentracji, kłopoty z postrzeganiem, osądem lub przetwarzaniem informacji
 • problemy z pamięcią, koncentracją i podejmowaniem decyzji
 • kłopoty z rozpoznawaniem, pojęciami abstrakcyjnymi, czasem i odbieraniem przestrzeni
 • ograniczenia umiejętności czytania i pisania
 • powolność myślenia, mówienia lub podejmowania działań
 • łatwe gubienie się i dezorientacja
 • przewlekłe lekkie bóle głowy
 • odczuwanie zmęczenia przez cały czas, brak energii lub motywacji
 • problemy związane ze snem – bezsenność lub zaspanie
 • zmniejszona siła, wytrzymałość i koordynacja ruchów
 • początek dreszczy i trudności z przełykaniem
 • zawroty głowy lub rozkojarzenie
 • ataki
 • ulotność humoru - apatia, nerwowość, lęk i/lub depresja
 • trudności z utrzymaniem równowagi
 • zwiększona wrażliwość na dźwięki, światło lub czynniki rozpraszające
 • zamglone widzenie
 • zmniejszenie zmysłu powonienia lub smaku

Ponieważ dzieci nie zdają sobie tak sprawy ze swoich przyzwyczajeń i normalnego funkcjonowania, jak dorośli, istotne jest uważne ich pilnowanie, jeśli podejrzewa się u nich TBI. Objawy u dzieci zawierają między innymi:

 • utratę energii i łatwe męczenie się
 • zmniejszone zainteresowanie ulubionymi zabawkami lub czynnościami
 • nerwowość i dziwne zachowania
 • zmiany w porach snu i jedzenia
 • zmiany w sposobie zabawy, zarówno samotnie, jak i z innymi
 • problemy w szkole
 • pogorszenie niedawno wyuczonych umiejętności
 • utratę równowagi lub niestabilność podczas chodzenia

Skutki TBI objawiające się u pojedynczej osoby są bardzo zróżnicowane, w zależności od siły uderzenia, której doznał mózg oraz jego miejsc, które uległy obrażeniom. Ważne jest dokładne zbadanie przez lekarza po wypadku oraz natychmiastowe ustalenie wszystkich obrażeń. Aby ocenić zakres urazu, dobrze jest zapoznać się ze skalą stosowaną do mierzenia obrażeń TBI.

Skala Glasgow (The Glasgow Coma Scale) klasyfikuje umiejętność pacjenta do otwierania oczu, reagowania na wydane ustnie polecenia oraz odpowiadanie. Każdy poziom odpowiedzi wskazuje na stopień urazu mózgu.

OczyPunkty
Spontaniczne otwieranie4
Otwieranie na polecenie ustne3
Otwieranie na ból2
Brak reakcji1

Najlepsza reakcja motoryczna na polecenie ustne

Słuchanie polecenia ustnego6

Najlepsza reakcja motoryczna na stymulację bólową

Zlokalizowanie bólu5
Wygięcie się - ucieczka4
Wygięcie się - anormalne3
Rozciągniecie się2
Brak reakcji1

Najlepsza odpowiedź ustna

Orientacja i konwersacja5
Dezorientacja i konwersacja4
Niestosowne słownictwo3
Niezrozumiałe dźwięki2
Brak reakcji1

Najniższym wynikiem są 3 punkty i wskazują na brak odpowiedzi od pacjenta. Osoba zorientowana i czujna otrzymałaby 15.

W sprawach dotyczących traumatycznego urazu mózgu (TBI) najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał traumatycznego urazu mózgu, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.

Oznaki TBI