Group photo of attorneys

Odszkodowanie w przypadku śmierci

  1. Jakie jest odszkodowanie za pochówek?
  2. Jak oblicza się odszkodowanie w przypadku śmierci?
  3. Komu przysługuje odszkodowanie w przypadku śmierci?
  4. Co, jeśli małżonka zmarłego ponownie wyjdzie za mąż?
  5. Jakie jest minimalne odszkodowanie w przypadku śmierci?
  6. Jakie jest maksymalne odszkodowanie w przypadku śmierci?
  7. Czy kwota odszkodowania pozostaje niezmienna przez całe życie?

1. Jakie jest odszkodowanie za pochówek?

Odszkodowanie w wysokości $8,000.00 otrzymują żyjący członkowie rodziny lub osoba płacąca za pogrzeb.

2. Jak oblicza się odszkodowanie w przypadku śmierci?

Odszkodowanie wynosi dwie trzecie (66 2/3%) przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia brutto pracownika w ciągu 52 tygodni przed wypadkiem, poddane minimalnym i maksymalnym ograniczeniom.

3. Komu przysługuje odszkodowanie w przypadku śmierci?

Istnieje hierarchia uprawnień. W pierwszej linii uprawnieni są małżonkowie i małe dzieci. Jeśli nie ma bezpośrednich krewnych, odszkodowanie może być wypłacane rodzicom zmarłego. Jeśli nie ma rodziców zmarłego, odszkodowanie może być wypłacane osobom przynajmniej w 50% spokrewnionych z pracownikiem w chwili śmierci.

4. Co, jeśli małżonka zmarłego ponownie wyjdzie za mąż?

Jeśli są uprawnione dzieci w chwili ponownego zamążpójścia, odszkodowanie będzie dalej wypłacane.

Jeśli nie ma uprawnionych dzieci w chwili ponownego zamążpójścia, małżonce przysługuje jednorazowa wypłata za dwa lata rekompensaty. Po tym fakcie wygasają wszelkie dalsze uprawnienia do odszkodowań.

5. Jakie jest minimalne odszkodowanie w przypadku śmierci?

Minimalne odszkodowanie w przypadku śmierci nie może wynosić mniej niż 50% stanowego przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia (SPTW) w chwili śmierci, chyba że nastąpi obniżenie stawki dla częściowo spokrewnione osoby.

6. Jakie jest maksymalne odszkodowanie w przypadku śmierci?

Maksymalne odszkodowanie w przypadku śmierci nie może wynosić więcej niż 133 1/3% SPTW w chwili śmierci. Odszkodowanie wypłacane jest przez 25 lat w stawkach tygodniowych lub jednorazowo $500,000.00.

7. Czy kwota odszkodowania pozostaje niezmienna przez całe życie?

Istnieją wyrównania dla kosztów utrzymania, jeśli sprawa została zakończona decyzją. Z początkiem drugiego roku po przyznaniu odszkodowania, poszkodowany otrzyma kwotę z Komisyjnego Funduszu Regulowania Stawek, która odzwierciedla wzrost przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia w całym Stanie w roku poprzedzającym. Kwoty te wypłacane są raz w miesiącu.