Group photo of attorneys

Obrona przed pozwami o odpowiedzialność za produkt

Niewłaściwe użytkowanie produktu

Osoba, która doznała obrażeń wskutek użytkowania rzekomo wadliwego produktu nie otrzyma odszkodowania, jeśli okaże się, że niewłaściwie z niego korzystała lub wykorzystywała go do innego celu. Produkty są zaprojektowane do użytkowania w określony sposób i służą ściśle określonej funkcji. Producent nie jest odpowiedzialny za obrażenia osoby, która używała produktu w sposób inny, niż do którego go przeznaczono. Najważniejszym pytaniem jest to, czy producent przewidział niewłaściwe użytkowanie, skoro wymaga się od niego, aby potrafił rozpoznać pewne przypadki niewłaściwego korzystania z jego produktu. Tym samym produkt musi być zaprojektowany tak, żeby dało się uniknąć niewłaściwego użytkowania. Obrona niewłaściwego użytkowania opiera się zasadniczo na przyczynowości (oraz zaniedbaniu porównawczym w sprawach zaniedbania bez całkowitej odpowiedzialności).

Przykład : Opiekacz jest przeznaczony do podgrzewania żywności, a nie rękawiczek. Jeśli użyjesz opiekacza do zagrzania rękawiczek, czym spowodujesz pożar lub poważne oparzenia dłoni, nie możesz pozwać producenta za wadliwy produkt, ponieważ nie użyłeś opiekacza zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób przewidywalny dla producenta.

Zmiana produktu

Jeśli znacząco zmienisz produkt po zakupie, a produkt spowoduje obrażenia cielesne, nie możesz pozwać producenta za wadliwy produkt.

Przykład : Jeśli kupisz piłę tarczową, która ma osłonę na tarczy piły mającą zapobiec obrażeniom palców, Ty usuniesz osłonę, ponieważ tak łatwiej Ci się nią pracuje, a następnie utniesz sobie palec w wypadku, producent nie poniesie za to odpowiedzialności.

Strefa kontroli oskarżonego

Aby otrzymać odszkodowanie za obrażenia spowodowane produktem, należy wykazać, że był on wadliwy w chwili, kiedy został zabrany spod strefy kontroli strony pozwanej. W przypadku producenta produkt musiałby być wadliwy w chwili, kiedy został sprzedany i dostarczony do dystrybutora. W przypadku dystrybutora tą chwilą byłaby sprzedaż i dostawa produktu do sprzedawcy. Z punktu widzenia sprzedawcy, kiedy produkt zostanie sprzedany i dostarczony konsumentowi. W większości procesów o wady konstrukcyjne przyjmuje się, że produkt jest wadliwy przez cały czas, ponieważ teorią dowodową jest zasadniczy błąd projektu produktu, z powodu którego produkt jest nierozsądnie niebezpieczny – niezależnie od tego, w czyich rekach się znalazł. Oczywiście, jeśli stan produktu zmieni się na tyle, aby mógł on być nierozsądnie niebezpieczny po opuszczeniu strefy kontroli poszczególnej strony w łańcuchu handlowym, dana strona nie może być odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu, chyba że dało się je przewidzieć w zakresie jego przeznaczonego użytkowania.

We wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, udokumentowanie pochodzenia produktu oraz umożliwienie inżynierom i innym biegłym szczegółowej oceny produktu i Twoich odniesionych obrażeń. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich poprzez produkt padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.