Group photo of attorneys

Obrażenia odniesione przez przechodniów

Przechodzenie prze ulicę może być niebezpieczne, nawet jeśli dobrze się rozejrzysz. Według Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Drogowego ( National Highway Traffic Safety Administration) 4.881 pieszych poniosło śmierć w 2005 roku – z których 20 procent to piesi przechodzący przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Wiele tysięcy odniosło poważne obrażenia.

Ustalenie, kto dopuścił się niedbałości w sprawach pieszych może być trudne. Należy uwzględnić wiele czynników: czy uważałeś na sygnalizator świetlny, kiedy przechodziłeś przez przejście dla pieszych? Czy przechodziłeś w wyznaczonym miejscu czy nie? Czy samochód przejechał na czerwonym świetle? O ile to możliwe, powinieneś mieć świadków, którzy potwierdzą Twoją wersję wypadku.

Ogólnie rzecz biorąc piesi mają pierwszeństwo, chyba że przechodzą przez jezdnię w nieoznaczonych miejscach lub na niewłaściwym świetle. Jeśli dziecko wybiegło na ulicę, a w pobliżu jest szkoła lub plac zabaw, kierowca mógł zdawać sobie sprawę, że w pobliżu będą dzieci. Tym samym można wykazać, że kierowca nie podjął wystarczających środków ostrożności, aby uniknąć wypadku. Dodatkowo możliwe będzie wykazanie, że dziecko nie znajdowało się pod właściwą opieką.

Osoby trzecie mogą również ponosić odpowiedzialność za wypadki z pieszymi. Jeśli nie działała sygnalizacja świetlna, można pozwać służby miejskie o nieprawidłowe utrzymanie sygnalizacji.

Statystyki wypadków drogowych z udziałem pieszych

 • W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych w wypadkach drogowych poniosło śmierć 4.881 osób, a kolejne 64.000 osób odniosło obrażenia
 • Wypadki śmiertelne pieszych stoją na drugim miejscu wśród wypadków drogowych po wypadkach śmiertelnych kierowców. Ofiary śmiertelne wśród pieszych stanowią 11% wszystkich wypadków śmiertelnych w ruchu drogowym
 • W Stanach Zjednoczonych średnio co 108 minut ginie pieszy w wypadku drogowym;
 • Sytuacja się polepsza. Śmiertelność pieszych, wyrażona jako stosunek w liczbie 100.000 osób, zmniejszyła się o 13% od 1995 do 2005 roku. Czynnikami powodującymi ten spadek mogą być coraz lepsze chodniki, wydzielone drogi dla pieszych, place zabaw z dala od ulic, jednokierunkowy przepływ ruchu oraz ograniczone możliwości parkowania na ulicach. Przyczyną spadku mogą być Amerykanie spędzający coraz mniej czasu na poruszanie się pieszo
 • Alkohol jest ważną przyczyną wypadków śmiertelnych u dorosłych pieszych. W całkowitym zestawieniu wypadków z ich udziałem u 11% kierowców stwierdzono nadużycie alkoholu (BAC) wynoszące 0,08 g/dL lub więcej
 • W 44% kolizji ze skutkiem śmiertelnym dla pieszego w 2005 roku, zarówno kierowca jak i pieszy miał znaczną koncentrację alkoholu we krwi
 • Ryzyko wypadku śmiertelnego stanowi ryzyko dla dzieci. W 2005 roku dzieci poniżej 15 roku życia stanowiły 8% wszystkich wypadków śmiertelnych oraz 23% wszystkich pieszych uczestniczących w wypadkach drogowych. Spośród dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 9 lat, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych, 18% stanowili piesi
 • W 2005 roku dorośli w wieku 70 i więcej lat stanowili 9% wszystkich poszkodowanych pieszych, a mimo tego 16% wszystkich pieszych, którzy ponieśli śmierć. Stosunek śmiertelności dla tej grupy – 2,88 na 100.000 osób, jest najwyższy z wszystkich grup wiekowych
 • W 2005 roku śmiertelność pieszych dla mężczyzn ponad dwukrotnie przewyższała śmiertelność pieszych dla kobiet. Nieśmiertelne wypadki u pieszych mężczyzn były również wyższe; stosunek obrażeń u pieszych wynosił 21 na 100.000 u mężczyzn i 17 u kobiet
 • W 2005 roku więcej wypadków śmiertelnych miało miejsce w piątki i soboty niż w każdy inny dzień tygodnia
 • W 2005 roku 44% wypadków śmiertelnych u pieszych miało miejsce między 18:00 a północą. Wśród dzieci poniżej 16 roku życia 43% takich wypadków miało w 1998 roku miejsce w godzinach 15:00-19:00
 • Siedemdziesiąt cztery procent wypadków śmiertelnych u pieszych miało miejsce w 2005 roku w obszarach zabudowanych. Odsetek śmiertelności jest jednak wyższy na obszarach wiejskich – dla prawie wszystkich grup wiekowych. Statystycy przypuszczają, że te wartości mogą wynikać z większych prędkości (większa siła uderzenia w chwili wypadku) oraz z mniejszej dostępności opieki medycznej
 • W 2005 roku 61% wypadków śmiertelnych u pieszych wśród osób w wieku 65 i starszych miało miejsce na skrzyżowaniach, podczas kiedy tylko 10% wypadków śmiertelnych u dzieci w wieku lat 4 i młodszych zdarzyło się na skrzyżowaniach

We wszystkich wypadkach drogowych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą wypadku drogowego, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.