Group photo of attorneys

O Pracownikach

Zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces zawdzięczamy znakomicie wyszkolonym pracownikom. Weterani tej branży nie tylko potrafią zastosować lata doświadczenia ze sprawami i problemami naszych Klientów, lecz także podzielić się nimi z młodszymi pracownikami. Szkolenia i mentoring są naturalną częścią rozwoju naszych pracowników.

Jako Klientowi przydzielimy Ci jednego z naszych asystentów do opieki nad Twoją sprawą. Będziesz regularnie otrzymywać pisma, wiadomości email i/lub odbierać rozmowy telefoniczne od tego asystenta. Będzie on z Tobą w kontakcie w trakcie leczenia. Możesz do niego zadzwonić o każdej porze i zasięgnąć tylu informacji, ilu potrzebujesz. Pytania wymagające porady prawnej będą naturalnie natychmiast konsultowane z adwokatem. Kiedy zakończysz leczenie i rekonwalescencję tak dalece, jak to możliwe, zbierzemy wszystkie rachunki związane z wypadkiem (obsługa medyczna, rehabilitacja, utracone wynagrodzenie, itd.).

Nasi adwokaci i ich zespół zbada każdą możliwość uzyskania odszkodowania pieniężnego dla naszych Klientów. Twój adwokat i sekretarz prawny blisko współpracują, by znaleźć jak najkorzystniejsze i najszybsze rozwiązanie dla Twojej sprawy. My jednak nie chodzimy na skróty, aby cokolwiek przyspieszyć. Do oceny strat i uszczerbku na zdrowiu potrzeba czasu. W niektórych przypadkach wypadki kończą się trwałym kalectwem, a my musimy ustalić fakty dla tej sprawy i pozyskać historię choroby do oceny zakresu fizycznej niepełnosprawności wobec prawie pewnej konfrontacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Twój prawnik będzie potrzebował czasu na przygotowanie silnej linii obrony, a często reprezentanci ubezpieczyciela również potrzebują czasu na zebranie sprawozdań i ofert. W każdej chwili na tej drodze będziemy potrafili oszacować, jak długo potrwa Twoja sprawa.

Jako Klient nie poznasz wszystkich naszych pracowników, lecz zapewniamy Cię, że wielu z nich ciężko pracuje za kulisami zbierając dokumenty i utrzymując w ruchu postęp spraw. Wśród poznawanych przez naszych Klientów pracowników będą:

  • Śledczy / fotografowie, przeprowadzający wywiady z Klientami, fotografujący obrażenia cielesne lub uszkodzenia mienia
  • Biegli do spraw ubezpieczeń, którzy zbadają zakres możliwego odszkodowania możliwego do osiągnięcia w Twojej sprawie
  • Biegli do spraw odszkodowań za uszczerbek w mieniu, którzy pomogą naprawić Twój pojazd lub pozyskać nowy
  • Asystenci do spraw indywidualnych klientów
  • Zespół adwokatów/prawników wraz z sekretarzem prawnym
  • Adwokaci sądowi
  • Specjalista do spraw podziału odszkodowania
Nowości

Kancelaria adwokacka Bellas&Wachowski wystąpiła z pozwem przeciwko firmie Recycling Service, w którym oskarza wyżej wymienioną o poważne zaniedbania wymogów bezpieczeństwa w miejscu pracy, w wyniku, których okrutną śmierć poniósł jeden z pracowników firmy. Pozew został wystosowany w imieniu brata ofiary, której ciało zostało przepołowione podczas czyszczenia maszyny prasującej papier. Kancelaria Bellas & Wachowski - Attorneys at Law wystąpiła z wnioskiem o ukaranie Recycling, zarzucając firmie zaniedbanie przepisów bezpieczeństwa, niedopełnienie obowiązków pracodawcy, nieumyślne doprowadzenie do śmierci swego pracownika oraz lekkomyślne zachowanie, które były przyczyną opisanej tragedii. Sprawa rozpatrywana jest przez Sąd Okręgowy dla powiatu Cook. Treść pozwu została zamieszczona w Biuletynie "DailyLaw Bulletin."