Group photo of attorneys

Nasza strategia w procesach o odpowiedzialność za produkt

Sukces w sprawie o odpowiedzialność za produkt wymaga doświadczenia i skrupulatności, ponieważ większość producentów będzie się twardo bronić przed pozwami, a w tej walce mają oni do dyspozycji niemalże nieograniczone możliwości. Wygranie takich spraw zależy od agresywnego reprezentowania klienta. Mimo, że wszystkie sprawy się od siebie różnią, poniżej przedstawionych jest kilka podstawowych sposobów działania w takich przypadkach.

W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law naszym priorytetem jest zabezpieczenie danego produktu wraz z wszelkim materiałem dowodowym. Jest to nieodzowne sprawach, w których kwestią sporną jest egzemplarz danego produktu (inaczej, niż to jest w przypadku wadliwych lekarstw). W sprawach z udziałem pojazdu silnikowego (dachowanie, pęknięcie opony, wybuch baku paliwa, itp.), ważne jest zabezpieczenie wraku, nawet jeśli trzeba go kupić. Kiedy tylko produkt straci się na zawsze, nieporównywalnie trudniejsza staje się rekonstrukcja przyczyny wypadku. Należy mieć na uwadze, że jeśli producent pozna przyczynę wypadku, będzie próbował znaleźć się w posiadaniu produktu biorącego w nim udział, co będzie wymagało znacznego przyspieszenia działań. Po zabezpieczeniu spornego produktu równie ważne jest przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, w którym nie można go uszkodzić lub zmienić.

W przypadku niemożności zatrzymania spornego produktu (głównie w przypadku wadliwych samochodów) bezpośrednio po wypadku, ważne jest poinformowanie wszystkich będących w kontakcie z produktem, że należy go zabezpieczyć jako materiał dowodowy, inaczej zostaną oskarżeni o zmianę lub zniszczenie dowodów. Często konieczne jest złożenie przed sądem wniosku o zakaz zbliżania się lub wstępny nakaz sądowy w celu zabezpieczenia produktu oraz zapobieżenia przeniesienia, manipulacji, sprzedaży i wszelkich innych zmian.

Aby prawidłowo wnieść pozew przeciwko właściwej stronie, konieczne jest zebranie pełnej historii produktu. Wszystkie strony biorące udział w dystrybucji powinny zostać zidentyfikowane. Należy również ustalić czas transportu pomiędzy każdą ze stron. Należy zebrać wszelkie instrukcje obsługi, instrukcje, gwarancje oraz inne materiały dołączone do produktu w chwili właściwej sprzedaży i dystrybucji. Jeśli produkt został jakkolwiek zmodyfikowany lub zmieniony, należy pozyskać informacje o tym, co, gdzie i kiedy nastąpiło oraz jakie czynności przez kogo zostały wykonane.

Należy także przeprowadzić dodatkowe śledztwo celem pozyskania wszystkich materiałów związanych z produktem, takich jak specyfikacje producenta, foldery reklamowe, książeczki z instrukcjami, dane techniczne, listy części, instrukcje naprawcze, katalogi, reklamy, plany konstrukcyjne, tabele i adnotacje inżynieryjne. Tam, gdzie to możliwe, roztropne jest również zakupienie kilku nowych wersji produktu do niezależnych oględzin i testów oraz oceny najnowszych materiałów dołączonych do produktu.

Przygotowując się do procesu badamy prawo federalne i stanowe, ustawy i rozporządzenia dotyczące pewnych rodzajów produktów. Brak zgodności tych produktów z prawem i ustawami może być dobrą podstawą do udowodnienia wady. Lekarstwa, budynki, pojazdy, łodzie, woda, powietrze, żywność, środki owadobójcze, urządzenia medyczne, samoloty, niebezpieczne substancje, bezpieczeństwo na drogach, opakowania, domy na kółkach, gazociągi oraz bezpieczeństwo pracy są przedmiotami powszechnego użytku, dla których ustawy rządowe ustalają normy zastosowania i jakości. Wiele z tych ustaw nadzorują agencje, które mogą stanowić wartościowy zasób dla rozwoju sprawy. Wśród bardziej znanych agencji, z którymi możemy nawiązać kontakt w Twojej sprawie to Amerykańska Komisja Bezpieczeństwa Produktów (U.S. Consumer Products Safety Commission), Narodowy Techniczny Serwis Informacyjny przy Izbie Handlowej Stanów Zjednoczonych (National Technical Information Service of the U. S. Department of Commerce), Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (Occupational Safety and Health Administration (OSHA)), Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency), Administracja Żywności i Leków (Food and Drug Administration), Biuro Zdrowia Radiologicznego (Bureau of Radiological Health), Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (National Highway Traffic Safety Administration, the Federal Highway Administration), Rada Badań Transportu (Transportation Research Board), Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard), Narodowa Administracja Lotnicza (Federal Aviation Administration), Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (National Transportation Safety Board) oraz Federalna Rada Straży Pożarnej (Federal Fire Council). Dodatkowo możemy się skontaktować z szeregiem innych źródeł prowadzących badania nad różnymi rodzajami produktów. Przedsiębiorstwa te również mogą stanowić wartościowy zasób informacji i danych w procesie odpowiedzialności za produkt.

W niemalże wszystkich procesach odpowiedzialności za produkt konieczna jest pomoc wykwalifikowanego biegłego (w wielu przypadkach nawet kilku biegłych) w udowodnieniu wady produktu. Biegli są zazwyczaj ekspertami w jakiejś dziedzinie, od profesorów i inżynierów, do techników i mechaników, oraz wielu innych profesji. Oprócz opinii inżyniera należy również wziąć pod uwagę zdanie psychologów lub specjalistów od czynników ludzkich. Biegły do spraw czynników ludzkich jest wyszkolony w odgadywaniu działań rozsądnego człowieka użytkującego dany produkt (często maszyny lub urządzeń napędzanych prądem elektrycznym). Takie zeznanie często pomaga w ustaleniu wady produktu wskutek błędów konstrukcyjnych, nieodpowiednich ostrzeżeń lub zabezpieczeń. W przypadkach niszczycielskich lub nie-niszczycielskich produktów mogą być konieczne testy, czy istnieją dowody na to, że produkt mógłby zawieść w sposób przedstawiony przez powoda.

W końcu, proces w postępowaniu cywilnym znany jako „discovery” (odkrycie) pozwala nam na pozyskanie ważnych przedmiotów od producenta. Korzystając z pisemnych formularzy zwanych „kwestionariuszami” (interrogatories) do oskarżonych w połączeniu z prośbą o dokumentację, mamy możliwość zidentyfikowania i odnalezienia planów i danych technicznych produktu wraz z jego częściami, materiałami wykorzystanymi w produkcji oraz ich dostawcami, uszczegółowieniem i analizą procesu produkcji oraz kontroli jakości, zaplanowanymi inspekcjami i testami produktu, patentami, informacjami sprzedawców, materiałami reklamowymi, katalogami handlowymi i naukowymi oraz zmianami produkcyjnymi i projektowymi produktu. Te przedmioty mogą być nieodzowne dla biegłego zeznającego na korzyść powoda i mogą również pozwolić na porównanie z lokalnymi lub federalnymi ustawami dla danego produktu.

Kwestionariusze pozwalają nam również na zidentyfikowanie każdej osoby związanej z projektem nie tylko spornego produktu, lecz podobnych produktów, w tym pracowników producenta i innych biorących udział w tworzeniu produktu. Należy zbadać powody wyboru akurat takiego projektu, jak i opisu procedur bezpieczeństwa oraz wszelkich dalszych testów zabezpieczeń produktu. Należy pozyskać niewykorzystane informacje o zabezpieczeniach znanych producentowi. Dodatkowo należy zebrać i poddać ocenie opis każdego testu przeprowadzonego przez producenta w drodze projektowania oraz zapisy testów od oskarżonych. Notatki biurowe, listy, biuletyny i e-maile również należy zebrać i poddać ocenie.

We wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, udokumentowanie pochodzenia produktu oraz umożliwienie inżynierom i innym biegłym szczegółowej oceny produktu i Twoich odniesionych obrażeń. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich poprzez produkt padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.