Group photo of attorneys

Napaść

Prawo obrażeń cielesnych chroni Twoje prawo do kontrolowania, co może, a co nie może mieć kontaktu z Twoim ciałem. Napaść jest działaniem lub groźbą powodującą u człowieka obawę przed fizycznym dotykiem bez jego zgody. Napaść uznaje się za czyn szkodliwy, co chroni ludzi przed obawą związaną z obrażeniami fizycznymi. Faktyczny kontakt fizyczny nie jest konieczny, a jeśli zaistnieje, napaść staje się pobiciem.

Należy zauważyć, że jest to czymś innym, co ludzie wyobrażają sobie w kontekście prawa karnego, w którym napaść i pobicie są pojęciami definiowanym ściśle przez ustawodawstwo karne i określają kary za udział w pewnych działaniach, a nie prawo do roszczeń pieniężnych regulowanych przez prawo obrażeń cielesnych.

Przykład: Jeśli celowo rzucisz w kogoś kamieniem, dana osoba zauważy rzucony kamień i obawia się uderzenia, poniesiesz odpowiedzialność za niedozwolony czyn napaści. Jeśli kamień faktycznie uderzy tę osobę, napaść staje się pobiciem. W tym przykładzie niedozwolony czyn pobicia oznacza większą odpowiedzialność niż czyn napaści. Należy zauważyć, że jeśli nie widziałeś osoby i rzuciłeś kamień w miejsce, w którym stała, nie ma miejsca napaść, ponieważ nie było takiego zamiaru z Twojej strony. Jeśli w takim przypadku kamień uderzy tę osobę, będziesz odpowiedzialny za zaniedbanie, nie za pobicie.