Group photo of attorneys

Kwestie pasów bezpieczeństwa

Stan Illinois ustanowił prawa wymagające od kierowców i pasażerów na przednich siedzeniach zapiętych pasów bezpieczeństwa. W niektórych stanach, jeśli ulegniesz wypadkowi, a nie miałeś zapiętych pasów, towarzystwa ubezpieczeniowe i ich obrońcy będą argumentować, że mając zapięte pasy nie odniósłbyś obrażeń (wcale lub w mniejszym stopniu). Prawo Stanu Illinois nie pozwala jednak oskarżonemu na wykorzystanie błędu powoda jako ograniczenia zakresu własnej odpowiedzialności.

Wiele spraw toczy się o poważne obrażenia odniesione przez ofiary wypadków, które nie miały zapiętych pasów. W niektórych przypadkach pasażer wyrzucany jest z pojazdu w chwili wypadku. W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law poszukujemy wszelkich możliwych środków, aby udowodnić, że Twoje obrażenia powstały wskutek zaniedbania innego kierowcy, a nie wskutek nie zapiętych pasów. Współpracując z inżynierami-biomechanikami i rekonstruktorami wypadków często potrafimy wykazać, że poważne obrażenia – często nawet w gorszym stopniu – zaistniałyby przy zapiętym pasie w chwili wypadku. Nasza wiedza o tym, z kim się skontaktować w celu udowodnienia przyczyny obrażeń w tych trudnych sprawach pozwala odczuć naszym klientom różnicę w wysokości otrzymanego odszkodowania wobec innych poszkodowanych. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa oraz prawnych zawsze powinieneś mieć zapięte pasy.

We wszystkich wypadkach drogowych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą wypadku drogowego cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.