Group photo of attorneys

Kolejność

 • Bezprawnie spowodowana śmierć
 • Wynajęcie prawnika
 • Ochrona Klienta
 • Zbieranie materiału dowodowego
 • Wywiady ze świadkami naocznymi
 • Badania
 • Angażowanie biegłych
 • Oszacowanie strat materialnych
 • Oszacowanie strat niematerialnych i emocjonalnych
 • Wniesienie pozwu
 • Negocjacje odszkodowania
 • Przyjęcie lub odrzucenie oferty odszkodowania
 • Jeśli Klient przyjmie ofertę, otrzyma odszkodowanie
 • Jeśli klient odrzuci ofertę
 • WTEDY:
 • Adwokat składa w sądzie odwołanie od wyroku
 • Ujawnienie dokumentów prawnych
 • Sformułowanie roszczeń
 • Przygotowanie zeznań świadków
 • Wniesienie wniosków do sądu
 • Przygotowanie biegłych do oszacowania strat niematerialnych
 • Przygotowanie do rozprawy
 • Rozmowa przed rozprawą
 • Rozprawa & wyrok
 • ZWYCIĘSTWO
 • Klient otrzymuje zasądzone odszkodowanie