Group photo of attorneys

Eksperci zaangażowani w terapię i wykazanie TBI

Szereg ekspertów może zajmować się udzieleniem opieki i wykazaniem traumatycznego urazu mózgu. Wśród tych wielu specjalistów leczących zarówno ofiary, jak i pracujących dla nas, znajdują się następujący fachowcy:

Neurolog – specjalizuje się w leczeniu układu nerwowego: mózgu, kręgosłupa i mięśni. Neurolog wzywany jest jako pierwszy, aby dokonać pierwszej oceny, postawić diagnozę urazu oraz omówić pierwszą pomoc lekarską potrzebną pacjentowi.

Fizjoterapeuta – łączy fizjoterapię i medycynę rehabilitacyjną ukierunkowane na funkcję odnowy. Ci lekarze są wykształceni zarówno w neurologii, jak i ortopedii.

Neuropsycholog – specjalizuje się w ocenie funkcji mózgu i przeprowadza ich skomplikowane testy potrzebne do zidentyfikowania poszczególnych urazów. Lekarz ten wybiera także właściwą ścieżkę rehabilitacyjną.

Terapeuta układu oddechowego i pulmonologii – pomaga pacjentowi w oddychaniu i dba o prawidłowe utrzymanie respiratora.

Fizykoterapeuta – koncentruje się na przywróceniu funkcji motorycznych, wzmocnieniu mięśni, poprawie koordynacji, równowagi, wytrzymałości oraz ruchu stawów.

Terapeuta zajęciowy – dzięki swojemu wykształceniu pomaga pacjentowi w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych wymagających zarówno dużych, jak i drobnych funkcji motorycznych oraz w sześciu podstawowych codziennych czynnościach: kąpieli, ubieraniu się, korzystaniu z toalety, przemieszczaniu się [przechodzeniu z wózka lub łóżka], trzymaniu moczu i kału [dobrowolna kontrola funkcji jelit], oraz odżywianiu się.

Patolog logopeda – zajmuje się oceną i nauką mowy, pisania oraz środków wyrazu zarówno w kwestii zrozumienia, jak i porozumiewania się.

Terapeuta poznawczy – zaznajamiają pacjentów z technikami nauki. Celem jest pomóc pacjentom w zidentyfikowaniu technik pomocnych w zapamiętywaniu. Jako narzędzia szkoleniowego terapeuci poznawczy w szerokim zakresie używają z komputerów.

Doradca rehabilitacji pracowniczej – rozpoznaje umiejętności i zdolności, które pomogą pacjentowi powrócić do świata pracy. Aby ustalić stopień zdolności do pracy, doradca ocenia również zdolność pacjenta do stosowania się do instrukcji oraz jego zachowania społeczne. Sprawdzenie pomaga w ustaleniu zdolności pacjenta do uczenia się i wydawania osądów oraz pomaga w ocenie produktywności, punktualności, czasu reakcji, stopnia rozkojarzenia oraz odporności na frustrację.

Terapeuta edukacyjny – uczy podstawowych umiejętności potrzebnych do powrotu do szkoły lub pracy oraz stara się stworzyć szczególne otoczenie, które wspomoże proces nauki czytania, pisania lub matematyki.

Pracownik socjalny – stanowi ważne połączenie pomiędzy personelem medycznym, specjalistami od rehabilitacji, rodziną, szkołą, pracą oraz często ubezpieczycielem opłacającym rehabilitację. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest przygotowanie szczegółowego opracowania, które zazwyczaj charakteryzuje osobowość pacjenta przed wypadkiem, jego styl życia, zasoby emocjonalne i finansowe, przebieg kształcenia, zainteresowania zawodowe i rekreacyjne, związki partnerskie oraz wcześniejsze problemy. Cele długo- i krótkofalowe są zazwyczaj ustalane przez pracownika socjalnego. Ponieważ rodzina będzie w stałym kontakcie z pracownikiem, będzie ona szukała u niego rady oraz darzyła go zaufaniem. Dla reprezentantów prawnych pacjenta ważne jest, żeby istniał silny i odpowiedzialny związek z pracownikiem socjalnym. Opracowanie pracownika socjalnego jest jednym z najważniejszych dokumentów w dokumentacji rehabilitacyjnej.

Specjalista terapii wypoczynku – ocenia zainteresowania i hobby oraz integruje je z celami terapii pacjenta. Koncentruje się on na umiejętnościach fizjologicznych, poznawczych i społecznych, a także na zajęciach rekreacyjnych, z których pacjent znów może czerpać radość.

Menedżer rehabilitant – koordynuje cele pacjenta, rodziny i personelu rehabilitacyjnego jako stronnik pacjenta oraz nadzoruje rozkład zabiegów rehabilitacyjnych. Menedżer rehabilitant rutynowo składa raporty ubezpieczycielowi (jeśli taki istnieje) opłacającemu program rehabilitacyjny.

Neurolog pediatra – tłumaczy, jak uraz przerywa proces wzrostu i rozwoju oraz dlaczego dzieci wymagają wyspecjalizowanej rehabilitacji teraz i w przyszłości.

Psycholog naukowy – objaśnia przysięgłym długofalowe skutki urazu głowy, wpływ na rodzinę oraz potrzebę planowania opieki na przyszłość. Dziecko z ciężkim upośledzeniem wywoła współczucie i zrozumienie ze strony otoczenia, lecz kiedy jest w wieku dorastania dochodzą kwestie potrzeb seksualnych, wpływu rówieśników, alkoholu i narkotyków i sprawa pacjenta z TBI bardzo się komplikuje. Brak nadzoru w społeczeństwie da w wyniku sprawy policyjne i sądowe, stwarzających szereg dodatkowych problemów, które należy zrozumieć.

W sprawach dotyczących traumatycznego urazu mózgu (TBI) najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał traumatycznego urazu mózgu, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.