Group photo of attorneys

Bezprawne pozbawienie wolności

Bezprawne pozbawienie wolności, niezależnie od czasu trwania, jest nieusprawiedliwionym zatrzymaniem osoby lub ograniczeniem jej swobody poruszania się bez jej zgody. Istnieją cztery zasadnicze elementy pozwu o bezprawne pozbawienie wolności:

  • Uwięzienie musiało odbyć się bez zgody ofiary. Uwięzienie może odbyć się na kilka różnych sposobów, w tym z użyciem bariery fizycznej (zamknięcie w pomieszczeniu lub związanie) lub gróźb (grożenie śmiercią lub bronią);
  • Musiał zaistnieć zamiar uwięzienia ofiary;
  • Ofiara musi być świadoma stanu uwięzienia i odnieść obrażenia z nim związane;
  • Ofiara nie może być świadoma jakichkolwiek realnych możliwości ucieczki.

Przykład: Jeśli celowo uwięzisz kogoś w piwnicy swojego domu i zamkniesz wszystkie drzwi, pozbawiłeś tej osoby wolności w bezprawny sposób. Jeśli jednak w zasięgu tej osoby znajduje się okno na tyle szerokie, aby umożliwić jej wyjście, nie została bezprawnie pozbawiona wolności, ponieważ okno stanowi realną możliwość ucieczki.